Enflasyonda yavaşlama sakin seyir bekleniyor.

Ziraat katılım genel müdürü metin özdemir, Türkiye’de 2023’ün depremin etkileri ve enflasyon ile mücadeleyle geçtiğini ifade ederek, TCMB’nin fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, ekonomi yönetiminin kararlı bir şekilde enflasyonu düşürmeye yönelik adımlar attığını bu adımların sonucu olarak 2024’te enflasyonda yavaşlama ve kurda sakin bir seyir beklenirken büyüme hızında da hedeflemelere uygun bir ilerlemenin öngörüldüğünü söyledi. Adımlar sektörü güçlendirdi Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla sektörü güçlendirdiğinin piyasa tarafından izlendiğini dengeleme yolunda bankacılık için daha olumlu bir süreç spreadlerin pozitife dönüşü adımların yeni yılda da fiyat istikrarını sağlamak adına devam edeceğini beklemekteyiz.” dedi. Özdemir merkez bankası düzenlemelerinde son dönemde yapılan menkul kıymet tesis uygulamasının sona erdirilmesi ticari kredi oranları ile mevduat oranları arasındaki negatif farkın ortadan kaldırılması gibi değişikliklerin bankacılık sektörünün 2024’te karlılığına olumlu yönde etki edeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Seçici kredi politikası öne çıkan ihracat ve yatırım kredisi kullandırımlarının diğer ticari kredilere göre pozitif ayrıştığını ifade eden özdemir 2023’te TL kredilerdeki artışın büyük bölümünün reel sektöre kullandırılanlardan oluştuğunu reel sektör kredilerdeki büyümede ise deprem bölgesine verilen kredilerin etkisi olduğunu anlattı. Aktifte payı %20’ye ulaştı Ziraat katılım’ın toplam aktiflerinin geçen yılın sonuna göre 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 63 artışla 348 milyar TL’ye ulaşırken toplanan fonların aynı döneme göre yüzde 70 artış ile 294 milyar TL olduğunu bildiren özdemir kullandırılan nakdi fonların yüzde 66 artışla 241 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayrinakdi finansman toplamının 313 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydetti. Ziraat katılım’ın ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini aktaran özdemir, Aktif büyüklükte katılım sektöründeki payımız yüzde 20’lere ulaştı. Fonlarda yüzde 66 büyüme ile 241 milyar TL’ye çıktı. Nakdi ve gayrinakdi finansman toplamı 313 milyar TL oldu. Fonlarda yüzde 70 büyüme gerçekleştirerek 294 milyar TL’lik hacme ulaştık.” dedi.