En çok kredi kamu bankalarından.

Ekim sonu itibariyle KOBİ kredi hacminin 830 milyar 568 milyon lira en büyük bölümün kamu bankalarınca kullandırıldığı belirlendi. Kamu bankalarının KOBİ kredisi hacmi bu yıl ilk on ayda yüzde 55, son bir yılda yüzde 70’2 büyüdü.
Oransal bazda en büyük artış ise yabancı bankaların açtığı kredilerde. Bu bankalarca KOBİ’lere kullandırılan kredilerin hacmi ilk on ayda 97,8 son bir yılda yüzde 123,7 artışla ekim sonu itibariyle 494 milyar 625 milyon liraya ulaştı. Yerli özel bankaların KOBİ kredisi hacmi de on ayda yüzde 60,9 son bir yılda 82,7 artışla 463 milyar 803 milyon lira oldu.
Takipteki KOBİ kredileri azaldı
Bankaların KOBİ kredilerinde takibe düşen miktarın ise ekim sonu itibariyle 59 milyar 351 milyon lira olduğu belirlendi.
Bir yıl öncesine göre yüzde 5 daha yüksek olan bu tutarın, 2021 sonuna göre ise yüzde 0,3 azaldığı belirlendi. Bir yıl öncesine göre yüzde 5 daha yüksek olan bu tutarın, 2021 sonuna göre ise yüzde 0,3 azaldığı belirlendi. ekim 2021 sonunda 56 milyar 551,4 milyon lira olan takipteki KOBİ kredisi hacmi, 2021 sonu itibariyle 59 milyar 514 milyon liraya çıkmıştı.
İlk on ayda takipteki kredi hacminin orta boy işletmelerde yüzde 11,9 küçük işletmelerde yüzde 4,2 küçülürken, mikro işletmelerde yüzde 21,4 arttığı dikkat çekti. Takibe düşen kredi borcu bulunan KOBİ hesap sayısı orta boy işletmelerde yüzde 38,4 küçük işletmelerde yüzde 32,6 azalırken mikro işletmelerde yüzde 35,8 artış gösterdi ve toplamda yüzde 17,9 artışla 553 bin 955 oldu.
Takipteki oran yüzde 10’dan yüzde 3’e düştü
Takipteki KOBİ kredilerinin toplam kredi hacmine oranı düşüş göstererek ekim sonu itibariyle yüzde 3,3’e indi. 2012 sonu itibariyle yüzde 3,3 olan takipteki oran, özellikle 2018’den itibaren yükselerek anılan yıl yüzde 7,2 olmuş, 2019’da ise yüzde 10’u aşmıştı. Söz konusu oran 2020’de yüzde 6,9’a 2021 sonunda yüzde 5,5’e son verilere göre ise yüzde 3,3’e düşmüş bulunuyor.
Tüm işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ
Tüik verilerine göre türkiye’de toplam 3 milyon 427 bin 891 işletme bulunuyor. Bunlar içinde 3 milyon 419 bin 773 olan KOBİ sayısı yapılan son düzenleme ile yeniden belirlenen kriterlere göre 3 milyon 421 bin 817’ye yükseldi. Bu işletmeler KOBİ sınıfına dahil olan devletin KOBİ’lere yönelik destek ve teşviklerden yararlanabiliyor.
Buna göre Türkiye’de de işletmelerin yaklaşık yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler aynı zamanda toplam istihdamın yüzde 77,8’ini toplam yatırımların yüzde 53,2’sini üretimin de yüzde 54,2’sini gerçekleştiriyor.
KOBİ tanımı Mart ayında yapılan düzenleme ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellendi. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitinin mali kriter 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılması ile KOBİ sınıfına giren işletme sayısı arttı. Buna göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanıyor.