Emeklilik süresi ve yaşı.

Sistem hakkında detaylı bilgiye sahip olmadan sisteme dahil olan katılımcılar bir süre sonra kesintilerden, emeklilik süresi ve emeklilik yaşı sınırından memuniyetsizliklerini beliterek sistemden ayrılma yönünde eğilim gösteriyorlar. Bununla birlikte katılımcıların bireysel emeklilik ürününü uzun süreli bir yatırım aracı olarak düşünmeyerek kısa dönemli toplu para ihtiyaçlarında emeklilik birikimlerini kullanılması, alternatif yatırım araçları ile kıyaslanarak getirilerin düşük bulunması da sistemden erken ayrılmalarındaki başlıca sebepler arasında yer alıyor.
BNP paribas cardif olarak, müşterilerimizi bireysel emeklilik sistemi’ne dahil etmede ve sistemde kalmalarını sağlamadaki en önemli faktörlerin, doğru zamanında ve sürekli bilgilendirme ile müşteri odaklı yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Satış aşaması sırasında, konusunda uzman finansal danışmanlarımız müşterilerimizi sistemin özellikleri konusunda bilgilendirilerek müşterimizin ihtiyacına en uygun şekilde sisteme dahil olmasını sağlıyorlar. Müşterilerimizden BNP paribas Cardif emeklilik ailesine katılamalarıyla birlikte hoş geldiniz aramaları yaparak sistemin temel esasları ve hizmetlerimizi müşterilerimize iletiyoruz. “Sürekli iletişim” bakış açısı ile hareket ederek, müşterilerimiz şirketimiz bünyesinde kalmaya devam ettiği sürece sistemin ve şirketimizin katılımcılara sunduğu avantajlar, fon performansları gibi bilgilendirmeler yapyoruz. Ayrıca müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya yönelik olarak birçok kampanya ve müşteri bağlılık programı çalışmaları da sürdürüyoruz.
4 Bireysel emeklilik sistemine baktığımızda ortalama katılım payının 100 TL ve bu katılım payına alınan yönetim ücretinin %6’lar civarında olduğunu görüyoruz. Bu oran, vadesiz mevduat hesaplarından kesilen hesap işletim ücretine denk bir yıllık maliyete denk geliyor. Bu açıdan bakıldığında bankada hesap açıp düzenli olarak yatırım fonu almak bizde stopaj açısından ve fon çeşitliliği açısından daha avantajlı izlenimi uyandırıyor. Sisteme bir kere dahil olduktan sonra bu yönetim ücretini şirket değiştirmeden düşürmek gibi bir imkanı var mı. Dayanak varlığı altın ve kıymetli metaller olan BES fonlarını ne zaman görebileceğiz. BNP paribas cardif olarak böyle bir alternatif sunmayı planlıyor musunuz. Bireysel emeklilik sistemi’ne dahil olan katılımcılar uzun vadeli tasarruf sisteminin bir parçası oluyorlar. katılımcıların fon tercihleri incelendiğinde muhafazakar bir yatırım anlayışına sahip olan türk katılımcıların, emeklilik sisteminde düzenli olarak hisse senedi yatırımlarını artırdığı görüyoruz. Artan risk algısı ve uzun süreli yatırım yönetimi beklentisi, orta ve uzun vadeli getiriler açısından yatırım fonlarının üzerinde bir getiri potansiyeli beklentisi yaratıyor. Emeklilik gözetim merkezi 2011 yılı gelişim raporu verilerine göre, emeklilik fonlarının ortalama yatırım süresi 543 gün olurken yatrım fonlarında ortalama vade 76 gün seviyesinde gerçekleşiştir. Yine portföy dağılımlarına bakıldığında emeklilik fonu katılımcılarının portföylerinin yüzde 12.2’si hisse senetlerinden oluşurken, yatırım fonlarında bu oran yüzde 3.6’da kalmaktadır.
Emeklilik sisteminde yönetilen fonların büyümesi ve fonların işlem yaptıkları pazarlara direkt olarak ulaşması fiyatlamalar açısından bakıldığında aylık 100 TL yatırım yapan bir yatırımcının bankadaki mevduatla ulaşamayacağı bir avantaj yaratmaktadır.