Emeklilik fonları ve yatırım fonları.

Emeklilik fonlarının, yatırım fonlarına göre sağladığı en önemli avantajlardan birisinin başında vergi avantajı geliyor. Sistem katılımcılarının yaklaşık yüzde 35’i vergi avantajından yararlanırken, yapılacak olan yeni düzenlemeler çerçevesinde tüm katılımcılarının yüzde 25 oranında vergi avantajından yararlanmasına yönelik devlet tarafından çalışmalar yürütülüyor. Ortalama faiz getirilerinin yıllık 8 ile yüzde 10 arası olduğu bir dönemde sağlanan vergi avantajından oldukça iyi seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.
Bireysel emeklilik sistemi’nde yaşanan yoğun rekabet ve önümüzdeki dönem yürürlüğe girmesi planlanan yapısal değişikliklerle beraber, sistemde hızlı birikim büyümesi desteklenecek ve önümüzdeki dönem şirketlerin uyguladıkları yönetim ücretlerinde iyileştirmeleri beraberinde getirecektir. Bireysel emeklilik sistemi’nde faaliyet gösteren şirketler olarak, katılımcılara sunulan hizmetler, ilgili kuruluşlarla yapılan bildirimler gibi çeşitli maliyetlieri karşılamak üzere katılımcılarının yatırdıkları katkı paylarından yönetim gideri kesintisi yapabiliyoruz. Yasal düzenlemelere göre bu oran en yüksek yüzde 8’dir. BNP paribas cardif emeklilik olarak katılımcılarımıza “renkli emeklilik planı” ile çok esnek yapıda hazırlanmış bir emeklilik ürününü sunuyoruz. Renkli emeklilik planı’nda yönetim gider kesintisi yüzde 6’dan başlıyor ve bu oran hem katılımcılarımızın yatırdığı düzenli katkı payı tutarına, hem de toplam ödediği tutara paralel olarak sıfırlanıyor. Bu doğrultuda katılımcılarımızı her türlü ödeme tutarı tercihlerinde avantajlı koşullardan faydalanabildiğimiz söyleyebiliriz.
Dayanak varlığı altın ve kıymetli metaller olan BES fonlarının 2012 yılında yapılması beklenen kanun değişikliği ile beraber emeklilik sisteminde hayata geçmesi bekleniyor. Türk yatırımcılar geleneksel yatırım araçlarından biri olan altın yatırımlarını bu sayede emeklilik dönemi için biriktirme şansına sahip olacaklar. Biz de yatırımcılarımıza alternatif ve yaratıcı yatırım seçenekleri sunma konusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.