Emeklilik dönemi ve BES faydaları.

Sistemin devamlılığı bir saadet zinciri gibi yeni katılımın sürekli olmasına dayanır. Bu yüzden refah seviyesi yüksek ancak genç nüfus oranının düşük olduğu ülkelerde sistem sürekliliği ile ilgili ciddi sorunlar yaşanır. Türkiye’de ise sorun başkadır. Kayıt dışı çalışma veya SGK primlerinin asgari ücreti üzerinden yatırılması gibi uygulamaların yanısıra, toplanan kaynakların verimli kullanılması veya amaç dışında kullanılması gibi durumlar söz konusudur.
Düzenli ek gelir
uzun uzun ve hayat standartınızı düşürmeden bir emeklilik dönemi planlıyorsanız size BES yeterli olmayacaktır. Bu durumda size düzenli gelir getirecek, aynı zamanda enflasyona karşı doğal bir korumaya sahip bir yatırım aracı bulmanız gerekir. Gayrimenkul sahipliği bu ihtiyaca yanıt verebilir. Yaşadığınız evin yanı sıra, kira geliri elde edebileceğiniz bir ev sahibi olacak şekilde yatırımlarınızı planlamanız, size devamlılık arz eden bir ek gelir yaratabilir.
Sağlık sigortası
Emekliliğin bir başka tamamlayıcı hizmet gerektiren kısmı da sağlık hizmetleri. Yaş ilerledikçe insanın sağlık sorunları da artar. Bu konuda SGK belli bir noktaya kadar destek veriyor, ancak amacınız emeklilik döneminde hastalıkta ve sağlıkta bir yaşam standardını kaybetmemek ise, tamamlayıcı bir sağlık sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz. Çalıştığınız dönemde özel sağlık sigortanız varsa, bu sigortadan ömür boyu yenileme garantisi almak için gerekli olan şartları öğrenip, bunları yerine getirmeye çalışın. Bu hakkı aldıktan sonra kaybetmemek yatarak tedavi için asgari teminatlı bir sağlık poliçesi yaptırmanız gerekebilir. Çünkü ömür boyu yenileme garantisi hakkını kaybetmemek için poliçe devamlılığı gerekir. Özetlemek gerekirse çalıştığınız dönemdeki yaşam standartlarınızdan çok kaybetmeden bir emeklilik dönemi yaşamak için, sosyal güvence BES, sağlık sigortası ve o dönemde kira gibi düzenli bir ek gelir imkanı sağlayabilecek bir birikim disiplini ve yatırım gerekebilir.