Emeklilik dönemi sadece BES’le geçmez.

Emeklilik, yaşamın döngüsü içinde normal şartlar altında gelinen bir noktadır. Bu gerçeği çoğu zaman gözardı etsek de, insanların ömürlerinin sonuna kadar çalışarak gelir etmeleri mümkün değildir. Kişinin sağlık durumu, çalıştığı sektörün yapısına da bağlı olarak yaşamının bir döneminden sonra çalışmasına izin vermeyecektir. Öte yandan yaşamını ikame ettirebilmesi için belli bir gelir almaya devam etmesi gerekir. Bireysel emeklilik sistemi
Emeklilikte insanca yaşayacağımız bir gelire sahip olmamız için gereken para biriktirmeniz gerektiğini unutmamamız gerekir. Bireysel emeklilik sistemi BES bu ihtiyaca cevap verir. Sistemde sizden tahsil edilen katkı payları, sözleşmenizde belirtilen kesintiler yapıldıktan sonra risk tercihinize göre belirlenen bireysel emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. BES’te %25 Devlet katkısı vardır. Bu katkı adınıza bir hesapta toplanır ve nemalandırılması da hazine müşterşarlığı tarafından belirlenen yatırım araçlarında yapılır. 1.1.2013 tarihinden itibaren emeklilik sözleşmesinin katılımcı tarafından geri alınması talep edildiğinde,%25’lik katkı payıyla ilgili ödeme sistemde kalınan sürenin 3 yıldan 6 yıla kadar olması durumunda sözleşmedeki tutarın %15’i 6 yıldan 10 yıla kadar olması durumunda sözleşmedeki tutarın %35’i 10 yıldan fazla kalması durumunda sözleşmenin %60’ı geri alınabiliyor. Birden fazla BES hesabına saihpseniz ve bu hesaplardan birinden zamanından önce ayrılmanız gerekiyorsa, bu durumda %25’lik devlet katkı payını alma hakkınızı kaybediyorsunuz. BES’i 56 yaşında açabileceğiniz bir kumbara gibi düşünebilirsiniz. O yaşa geldiğinizde ve 10 sene prim ödemesi yaptığınızda, kumbaranın içindeki parayı + devletin sizin adınıza takip ettiği katkı payına ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz bu parayı bir seferde alın, isterseniz BES şirketi size bu parayı bitene kadar aylık ödemeler şeklinde geri versin.
Para bittiği anda ödemeler de kesilecektir.
Sosyal güvence
Sosyal güvenlik kurumları bu dönemde kişilerin sağlık ve gelir ihtiyacına cevap verir. Yaşadığını ülkenin ekonomik refahına göre bu dönemde aldığınız emekli maaşı ve sağlık hizmetleri farklılık gösterir. Sosyal güvenlik sisteminde ortalama bir insan ömrü düşünüldüğünde, yatırdığınız primin aldığınız veya ömrünüzün sonuna kadar alacağınız hizmet ve ücretleri karşılaması mümkün değildir.