Ekonomik krizde altına yatırım.

Yaklaşık bir ay kadar önce sitemizde yaptığımız anketin sonuçları bizi oldukça şaşırttı. Söz konusu ankette önümüzdeki 6 ay içerisinde ziyaretçilerimize yatırımlarını ne şekilde değerlendirmeyi düşündükleri sorduk. Anketimizi cevaplayanların yarıya yakını %47 yatırım aracı olarak altını tercih ettiğini belirtmiş. Altından sonra en çok tercih edilen yatırım aracı ise döviz Bu talep ve gelişmelerin ışığında altının trendini biraz incelemek ve gözlemlerimizi okuyucularımızla buradan paylaşmak istedik.
Altına talep tüm dünyada arttı
Birçok ekonomik kriz geçiren bir ülkede, kriz kapıyı çaldığında bireysel tasarrufların önemli bir kısmı da altına doğru yönelmeye başlar. Günümüz krizini yaşadığımız diğer krizlerden en büyük farkı ise dünya çapında hissedilmesi. Bu krizle görüyoruz ki sadece biz değil, bir miktar birikimi olan veya birikim yapma imkanı bulan tüm dünya tüketicilerinin ilgisini çeken tek değerli maden altın olmuş ve altına talep global olarak artış trendine girmiş durumda. Altın günümüzde kimileri için sığınabilecek güvenli bir liman, kimileri için ise bir fırsat anlamına geliyor. Altın fiyatındaki trendlerle bireysel tüketicilerin bugün itibariyle birikimlerini altın ile değerlendirmesi ne derece doğru olura cevap aramaya çalıştık.
Tarih tekerrürden ibarettir.
Altta Türkiye’nin önde gelen veri sağlayıcı terminallerinden tedarik ettiğimiz altının 17 aylık performansını gösteren tarihsel bir grafik var. Aranızda altının fiyat artışından etkilenmiş olanlar için bugünlerde altının bir sene önce mart ayındaki fiyatlara ulaşmamış olduğunu görmek şaşırtıcı olacaktır. Geçtiğimiz sene altın bu kadar dikkat çekmemişti çünkü aynı dönemlerde petrol çok daha fazla bir artış gösterdiğinden altının performansı kamuoyunda yeteri kadar dile getirilmemişti. Ama o zaman dünyada tüketimin hızı henüz kesilmiyordu ve tüketimi karşılamak için yapılan üretim için en çok gereken hammadde petrol, demir, çelik gibi emtialardı. Ülkelerin iflas ettiği, insanların işsiz kaldığı bir dönemde tüketim bu ve diğer bazı şartlara bağlı olarak azalınca, üretim de durdu. Üretimin durması petrole olan talebi azalttı. Spekülatörler global krizin sonucu olan likidite sorunu nedeniyle petrol üzerinde eskisi kadar cürretli hareketler yapmayınca, petrol fiyatlarının günümüzde nasıl gerilediğini görmüş olduk.