Ekonomik hedef ve büyüme.

Ekonomik hedefler

Merkez bankaları genellikle ekonomik hedeflere sahiptir, bunlar arasında istikrarlı ekonomik büyüme, işsizlik oranının düşürülmesi gibi hedefler yer alabilir. Politika faizi, bu hedeflere ulaşmayı desteklemek ve düzeltmek amacıyla ayarlanabilir. Politika faizi belirleme süreci, merkez bankalarının analiz, değerlendirme ve ekonomik hedeflere yönelik politika kararlarıyla birlikte gerçekleştirilir. Bu süreç, ekonomik koşullar ve politika yapıcıların hedefleri göz önünde bulundurularak düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.