Ekonomi yönetimi ve kritik detay.

Kısa ve orta vadede hiç olmadığımız kadar iyimseriz.
Göz ardı edilemeyecek derecede önemli gelişmeler söz konusu: Kısa ve orta vade açısından hiç olmadığımız derecede iyimser olunduğundan belirtildiği raporda iyimserliğin gerekçeleri şu şekilde sıralanıyor. ” seçimler sonrasında oluşan fiyatlama oranını türk varlıkları açısından avantajlı yatırımcılar nezdinde ise fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada önem affetmediğimiz ve göz ardı edilemeyecek derecede kritik detaylar söz konusu ekonomi yönetmindeki değişiklikleri son derece değerli buluyoruz.