Dünya ekonomisi gündemi.

2023’den 2024’e dünya ekonomisinin gündeminde olacak bir diğer konu başlığı ise küreselleşmeden uzaklaşma olacak. Küreselleşmenin özü jeopolitik jeostratejik ve jeoekonomik gerginliklerin olmadığı bir dünyada dünyanın önde gelen ekonomileri arasında bağımlılığın yoğunlaşması dünya ekonomisindeki kaynakların etkin kullanımı ve ülkelerin birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama becerisi ile dünya ekonomisinde katma değerin katlanması olarak tanıtılmıştı. Ancak 2. dünya savaşı sonrasında küresel ekonomi jeopolitik sistemin kurucusu konumunda olan batılı ülkeler küresel kuzey küresel güney’in yükselişini kucaklamayıp ABD doları bazlı uluslararası ödeme sistemi ve küresel tedarik zincrini politize ve polarize edince pazarlanan küreselleşme kavramı da anlam yitirdi, sisteme duyulan güven sarsıldı. Küresel sistemde güven kırılınca ve güç merkezleri arasındaki stratejik rekabet derinleşince stratejik özerklik kavramı da öncelik kazandı. Bugün dünyanın önde gelen ülkelerinin tümü tarım gıda enerji dijital teknolojiler temiz yenilenebilir enerji ulaştırma lojistik gibi stratejik alanlarda kendine yetebilen ülke olma hedefini önceliklendirmiş durumdalar. Artık hiçbir önde gelen ülke yazılım donanım kritik mineraller ve metaller gıda yeni nesil üretim teknolojileri enerji üretimi alanlarda bir başka ülkeye bağımlı olmak istemiyor. Çin ve asya ekonomilerine bağımlılıktan kurtulma çabaları yakın coğrafyadan ve müteffik dost ülkelerden tedarik 2024’de dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin öncelikli gündem maddesi olacak. Türkiye’nin son 20 yılda güçlendirdiği üretim tedarik ve lojistik küresel ticaretteki rolünün aralıksız yükseldiğine birlikte sabit olacağız.