Dünya bankası’ndan türkiye’ye kredi.

Dünya bankası, türkiye’ye demiryolu lojistiği iyleştirme projesi için 314 milyon euro 2.4 milyar tl kredi sağlanacak.
Dünya bankas, Türkiye demiryolu lojistiği iyileştirme projesi için 314.5 milyon euro tutarında bir krediyi onayladı. Yapılan açıklamaya göre proje, seçilen demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve T.C ulaştırma ve altyapı bakanlığı’nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı.
“Proje, türkiye’nin ulusal demiryolu ağının öncelikli düğüm noktalarında son kilometre bağlantıları ile çok modlu bağlantı altyapısının yapımını destekleyecek. Bu müdahalelerin ulaştırma ve lojistik sektörünün yeniden canlandırılmasına yardımcı olması ve buna bağlı olarak COVİD-19 sonrasında projenin hedef koridorlarında tedarik zincirleri işleten yük sahiplerinin sürdürülebilirliğini katkıda bulunacağı bekleniyor.”
Açıklamada görüşleri bulunan dünya bankası türkiye ülke direktörü auguste kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi.
“Uygun ekonomik coğrafyasına ve emtia ihtisaslaşma özelliklerine rağmen, demiryolu türkiye’nin taşıma tonajının sadece yüzde 4’ünü oluşturuyor. Bu yük taşımacılığının çok büyük oranının halen karayolu üzerinde gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Bu tablo, kaçınılabilir lojistik maliyetleri ve çevresel dışsallıklar bakımından önemli bir ekonomik değer potansiyeli ortaya koymaktadır. Proje kapsamında yapılacak yatırımlar türkiye’de demiryolu yük taşımacılığı potansiyelinin tam olarak kullanılmasına ve ulaştırma sektöründe çevresel açıdan daha yeşil bir yaklaşımın izlenmesine katkıda bulunacaktır.”
Ulaştırma ve altyapı bakanlığı UAB tarafından uygulanacak projenin üç bileşeni bulunuyor.
birinci bileşen
Filyos limanı çukurova bölgesi sanayi bölgeleri iskenderun körfezi limanları ve uygulama sırasındda seçilecek ilave öncelikli yerler dahil olmak üzere öncelikli demiryolu ağı düğüm noktalarında demiryolu iltisak hatlarının ve çok modlu bağlantıların yapımını içeriyor.
İkinci bileşen,
İlave yük taşımacılığı düğüm noktalarında son kilometre bağlantı altyapısı için fizibilite etütlerinin, detay mühendislik projelerinin, çevresel ve sosyal dökümanların hazırlanmasını ve kontrollük hizmetlerinin sunulmasını içeriyor.
Üçüncü bileşen demiryolu teknik standartlarında yeknesaklığının sağlanmasına yönelik teknik yardım, demiryolu yük taşımacılığı sektörünün performansının iyileştirilmesine yönelik bir strateji belgesinin hazırlanmasına destek sağlanması ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezleri için bir işletme ve yönetim planı hazırlanması yoluyla türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları’nın desteklenmesi dahil olmak üzere, proje uygulama desteği, kurumsal güçlendirme, kapasite oluşturma ve ikinci aşama COVID-19 müdahale desteği sağlamasını içeriyor.