Dünya bankası Sri lanka’nın 2024 büyüme tahminini %2,2’ye yükseltti.

Dünya bankası Sri lanka için ekonomik büyüme tahminlerini revize ederek ülkenin 2024 yılında %2’2’lilk bir büyüme yaşamasını bekliyor. Bu yükseltme, Sri lanka’nın geçen yıl zirveye ulaşan ciddi mali çalkantıdan daha hızlı bir toparlanma belirtileri göstermesi nedeniyle daha iyimser bir görünümü yansıtıyor.
Bu olumlu ayarlama ülkenin mart 2023’te uluslararası para fonu’ndan IMF 2.9 milyar dolarlık önemli bir kurtarma paketi almasının ardından geldi. Mali destek 2022’deki ekonomik gerilemenin ardından enflasyonun azaltılmasında, devlet gelirlerinin artırılmasında döviz rezervlerinin yenilenmesinde etkili oldu.
IMF programı kapsamındaki istikrar çabaları sri lanka ekonomisinin toparlanmasının önünü açmıştır. 2023’te %2,3’lük bir daralmanın ardından içinde bulunduğumuz yılın ekonomik büyümeye dönüşe işaret etmesi bekleniyor. Dünya Bankası’nın güney asya’ya ilişkin son raporu sri lanka için büyüme tahmininin 0,5 puan artırıldığını gösteriyor.
Dünya Bankası’nın ileriye dönük projeksiyonları da ülkenin rezervleri, işçi dövizleri ve turizm sektörlerindeki kademeli toparlanmanın etkisiyle reel GSYH büyümesinin 2025 yılında %2,5’e yükseleceğini öngörüyor.
Afganistan hariç Güney Asya’nın daha geniş bölgesini 2025 yılında %6,1 oranında büyümeye hazırlanıyor. Bu da bölgeyi önümüzdeki iki yıl için küresel olarak en hızlı büyüyen bölge konumuna getirmektedir. Hindistan’ın 2025 mali yılı için %6,6’lık bir artışla bölgesel büyümeye öncülük etmesi beklenmektedir.
Buna karşılık, Dünya Bankası’nın Pakistan için büyüme beklentileri daha muhafazakar olup 2024 mali yılı için %1,8’lik bir tahmin öngörmektedir. Bu pakistan devlet bankası’nın %2 %3’lük kendi büyüme tahminlerinin biraz altındadır. Dünya bankası pakistan’ın reel GSYH büyümesinin 2025 mali yılında %2,3’e ulaşacağını öngörüyor.