Dünya bankası raporuna göre batı balkanların büyüme görünümü olumlu.

Dünya bankası, batı balkanlar’daki ekonomik büyümenin ivme kazanarak 2024 yılında %3,2’ye 2025 yılında ise %3,5’e yükseleceğini tahmin etmektedir. Bu artış salgın öncesi büyüme seviyelerine dönüşü işaret etse de avrupa birliği ile hızlı bir ekonomik yakınlaşma için yetersiz kalmaktadır. Batı balkanlar’daki altı ülke arnavutluk bosna kosova karadağ kuzey makedonya ve sırbistan 2022’de %3,4 olan büyüme hızını yavaşlatarak 2023’te %2,6’ya düşürmüştür. Bu yavaşlama bölgenin önemli bir ticaret ortağı olan avrupa birliği’ndeki ekonomik zorlukların yansımalarını yansıtmaktadır. Dünya bankası’nın ihtiyatlı iyimser bir görünüm sunan iki yıllık raporu 2024 büyüme tahminini önceki değerlendirmelere göre yüzde 0,2 puan yukarı yönlü revize etmiştir. Bu düzeltme bölgenin covıd-19 salgınından bu yana ekonomik şoklara karşı gösterdiği dirence dayanıyor.
Bununla birlikte rapor Avro bölgesiyle yatırım ve ticaretin azalması küresel ekonomik durgunluk, jeopolitik gerilimler, dış göç, seçim belirsizlikleri ve sürekli enflasyon gibi bu büyümeyi azaltabilecek potansiyel risklerin altını çiziyor.
Batı balkan ülkelerindeki enflasyon oranları ocak 2023’teki %4,3’lük yüksek seviyesinden aralık 2023’te %5,1’e düşmüştür. Bununla birlikte fiyat istikrarı oranı bölge genelinde farklılık göstermekte olup aralık ayı rakamları bosna hersek’te %2,2’den sırbistan’da %7,6’ya kadar değişmektedir.
Bu zorluklara rağmen dünya bankası batı balkanlar’da kişi başına düşen GSYH’nin AB ortalamasının %40’ı civarında seyrettiği AB ile aradaki gelişmişlik farkını kapatmak için kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.
Altı batı balkan ülkesinin tamamı AB üyesi olmayı hedeflemekte ve her ülke katılım yolunda kendi hızında ilerlemektedir. Dünya Bankası’nın raporu AB’nin batı balkanlar için yeni büyüme planı’na işaret ediyor: bu plan özellikle yeşil ekonomi olmak üzere hem reformlar hem de yatırımlar yoluyla ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan 6 milyar avroluk bir girişimi içeriyor.
Dünya bankası batı balkanlar ülke direktörü xiaqoing yu planın temel altyapı projelerini finanse ederek ve yapısal reformları teşvik ederek ekonomik büyümeyi destekleme potansiyelini vurguladı.
Bu reformların sınır geçiş sürelerini kısaltarak ve ödeme sistemlerini modernize ederek piyasa entegrasyonuna arttırması bekleniyor.
Raporda ayrıca yeşil dönüşüm ve kentsel yaşanabilirliğin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da batı balkanlar da bölgesel büyümeyi teşvik edecek ek yollar olarak tanımlanıyor.