Dükkan fiyat endeksi ve ofis fiyat endeksi.

Konut sektörüne göre daha hetrojen yapıda olması ve alım satım sıklığının görece az olması nedeniyle de fiyat değişimlerinin ölçülmesi oldukça güç. Bu nedenle fiyatları ölçmeyi ve takip etmeyi kolaylaştıracak ülkelere yol gösterici bir uluslararası rehber henüz yok bu zorlukların bir sonucu olarak 63 uluslararası ödemeler bankası BIS üyesinden sadece 23’ü TGFE’yi yayımlayabiliyor. Ülkemiz de yakın zamanda bu istatistiği yayımlamaya başlayarak söz konusu ülkeler arasında dahil oldu. Türkiye için oluşturulan TGFE’de veri kaynağı olarak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından bankalar için düzenlenen değerleme raporları kullanıldı. Değerleme raporları: gayrimenkulün yaş alan konum yapı kalitesi ve benzeri karakteristik özellikleri ile değerlemeye uzmanının gayrimenkule ilişkin parasal değer tespitini içeriyor. Türkiye geneli için öncelikle dükkan fiyat endeksi ve ofis fiyat endeksi üretildi. Ticari gayrimenkul sınıflanması altında arsa dükkan ofis tarla sanayi tesisi ve benzeri birçok türde gayrimenkul yer alırken,TGFE hesaplamasında uluslararası örnekler takip edilerek sadece dükkan ve ofis değerleme raporları kullanıldı. Türkiye geneli için öncelikle dükkan fiyat endeksi DFE ve ofis fiyat endeksi’nin OFE üretildiği belirtilen yazıda şu bilgiler yer aldı: DFE ve OFE’lerin hesaplamasında hedonik regresyon yöntemlerinden karakteristik fiyat yöntemi kullanıldı. Konut fiyat endeksi KFE hesaplamasında da kullanılan bu yöntem gayrimenkulün özelliklerini dikkate alarak fiyatlardaki kalite etkisini ayrıştırmakta ve saf fiyat değişimlerinin hesaplanmasına imkan vermekte. Gözlem sayısının yeterli olduğu bölgelerde daha sonra bu endeksler bölgelerin gayrisafi yurtiçi hasıla payları ile ağırandırılarak ülke düzeyine çıkıldı. Son aşamada ülke geneli için hesaplanan DFE ve OFE her bir gayrimenkul türünün toplam değeri ile ağırlandırılarak TGFE elde edildi. Yazıda dükkna ve ofisler için türkiye genelinde çeyreklik olarak sırasıyla ortalama 15 bin ve 3 bin değerleme raporunun analiz edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı. Bu gözlem sayıları her bir bölge seviyesinde ve aylık frekansta endeks hesaplaması için yeterli değil. Bu nedenle endeksler çeyreklik frekans’ta oluşturuluyor ve 3 büyük il ve türkiye geneli için yayımlanıyor. 2015 yılı ikinci çeyreğinden başlayarak üretilen ve baz dönem olarrak 2017 yılı alınan DFE OFE ve TGFE’nin zaman serileri bulunuyor. Buna göre 2023 yılı 4. çeyreğinde TGFE ve DFE ve OFE sırasıyla 1019,7 1009,5 ve 1077,6 seviyelerinde gerçekleşiyor. Son 2 yılda ofis fiyatları lehine görülen ayrışma yazıda endesklerdeki yıllık değişimlere bakıldığında 2021’in 3 çeyreğinden sonra ofis fiyatlarının daha yüksek oranda arttığı geçen yılın son çeyreğinde ofis fiyatlarındaki artışın dükkan fiyatlarındaki yükselişin bir miktar altına gerilediği bildirildi.