Dönüşüm kredisi faiz oranı.

Kiracılar yararlanabilecek mi

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.
Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi
Bir hak sahibi adına kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.
ikinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi.
İlk daire için yüzde 0,79 diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.