DB’den 500 milyon dolarlık krediye onay.

Dünya bankası icra direktörleri kurulu, Türkiye’nin kalkınma hedeflerini esas alan 500 milyon dolarlık paylaşılan büyümenin sürdürülmesi kalkınma politikası kredisini SSG DPL onayladı.
Dünya bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu kredi, Türkiye’nin ülkede paylaşılan refahı arttırmada kilit öneme sahip olan sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir büyüme hedefini desteklemeyi amaçlıyor.
Dünya bankası türkiye direktörü martin raiser, Türkiye’nin son on yılda kaybettiği büyümenin kapsayıcı olduğunu belirterek,daha az uygun bir uluslararası ortamda bu kazanımların riske gireceğini ifade etti. Raiser, dünya bankası’nın türkiye’nin gelirleri arttırma, istihdam yaratma ve sürdürülebilir altyapı inşa etme alanlarındaki başarılarını devam ettirme yönündeki yapısal reformlarını bu kredi ile desteklediğini kaydetti.
Kalkınma politikası kredisi, rekabet gücünü ve şeffaflığını arttırma, istihdam artışını sürdürme ve kadın istihdamını arttırma, finansal kapsayıcılığı arttırma ve ülkenin altyapısı için uzun vadeli ve kaliteli yatırımları çekmeye yönelik düzenleyici çerçeve oluşturma alanlarındaki reformları destekliyor.
SSG DPL programı kapsamında desteklenen politikalar, stratejiler ve reform eylemlerinin hedefleri şöyle:
“Kayıt dışı istihdamda azalma, bağımsız denetimden geçen şirket sayısında, yeni patent başvurularında, şirket tahvili ihraçlarında ve gelir vergisi beyannamesi sunan mükellef sayısında artış: kadınların işgücüne katılma oranında, kamu ve özel kredi bürolarının kapsamı oranında, ticari bankalardaki mevduat sahiplerinin sayısında, kiralama penetrasyon oranında artış ve bireysel emeklilik planlarına otomatik kayıt uygulamasının getirilmesi, elektrik üretim kapasitesine özel sektör tarafından yapılan yatırımlarda artış, BOTAŞ tarafından ithal edilen gazın oranında azalma, borsa istanbul’un elektrik ve gaz piyasası katılımcılarının sermaye katkısı ile birlikte EPİAŞ’ın bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermesi ve TCDD’nin altyapısı üzerinde faaliyet gösterecek en az bir özel sektör yük taşımacılığı işletmesinin lisanslandırılması.”