Davos’ta başekonomistler küresel ekonomide.

Dünya ekonomik forumu’nun baş ekonomist görünüm raporu 2024 davos’ta gerçekleştirilen WEF yıllık toplantısında açıklandı. Raporda küresel ekonomi için beklentilerin durgun olmaya devam ettiği belirtilerek küresel ekonominin yüksek enflasyon sonrası sıkı finansal koşullar jeopolitik anlaşmazlıklar ve yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan sıkıntılarla mücadeleye devam ettiği aktarıldı. Başekonomistlerin yüzde 56’sı küresel ekonominin bu yıl zayıflamasını beklerken yüzde 43’ü koşulların değişmeyeceğini veya küresel ekonominin daha güçlü büyüyeceğini öngördü. ABD güney asya doğu asya ve pasifik için ekonomik görünüm olumlu kalmaya devam ederken, ekonomistler avrupa’nın zayıf bir ekonomik büyüme göstereceği tahmininde bulundu. Ekonomistlerin yüzde 68’i zayıf tüketim düşük sanayi üretimi ve emlak piyasasına ilişkin endişelerin daha güçlü bir toparlanma beklentisi üzerinde baskı oluşturmaması nedeniyle bu yıl çin’de zayıf bir büyüme öngördü. Ekonomistler yüzde 77’si iş gücü piyasaların ve yüzde 70’i de finansal koşulların sıkılığının devam edeceği de ekonomistlerin beklentileri içerisinde yer aldı. Ekonomistlerin 94’ü yapay zekanın gelecek 5 yıl içinde yüksek gelirli ekonomilerde üretkenliği önemli ölçüde artırmasını beklerken düşük gelirli ekonomiler için bu oran yüzde 53 oldu. WEF’in anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu üretken yapay zekanın yüksek gelirli ekonomide inovasyonda verimliliği önemli ölçüde artıracağını da öngördü.