Daha çevreci bir üretim yapısı.

İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve teminat sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla ticaret bakanlığı koordinasyonunda türkiye ihracatçılar meclisi ve türk eximbank ortaklığıyla kurulan ihracatı geliştirme aş kefaleti ile bankamız tarafından bugüne kadar 35,4 milyar lira kredi kullandırdık. Ayrıca 2022 yılında yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan 2,2 milyar dolar tutarında fon temin eden bankamız 2023’ün kasım ve finansal kuruluşlardan 2,2 milyar dolar tutarında fon temin eden bankamız 2023’ün kasım sonu itibarıyla 4,2 milyar dolar ilave kaynak sağlayarak ihracatçılarımızın kullandırımına sundu. Diğer taraftan sınırda karbon vergisi uygulamasına ihracatçıları hazırlamak amacıyla sürdürülebilirliği stratejimizin merkezine aldık ve son 3 yılda sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yurt dışı finansal kuruluşlar ve sendikasyon kredileri ile yaklaşık 3,7 milyar dolar fon sağladık. AB yeşil mutabakat uyumu kapsamında 2026 yılında uygulanmaya başlayacak olan sınırda karbon vergisi uygulanmasına ihracatçıları hazırlamak ve bu alanda kullandırmak üzere ürün ve kaynak çeşitlendirme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu olarak ülkemizin ihracat hedefleri ve ihracatçılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İhracatçıların daha çevreci bir üretim yapısıyla pazar paylarını arttırmalarını için yanında olacağız. Ali güney 2024’te ihracatçıların yeşil dönüşümlerine ilişkin yapacakları yatırımları desteklemeye yönelik yeni finansman programlarını hayata geçireceklerini ifade ederek, Böylece sınırda karbon düzenleme mekanizması’nın hayata geçmesiyle ülkemiz ihracatçılarının bu düzenlemeden olumsuz etkilenmemesi için bilakis daha çevreci bir üretim yapısıyla pazar paylarını arttırmaları için yanlarında olacağız. Bu doğrultuda yurt dışından ülkemize önemli miktarda kaynağın gelmesini sağlayarak ihracatçılarımızın dönüşümlerine en uygun maliyetli finansmanı sağlamak üzere yaptığımız çalışmaların son noktasına geldik.” dedi. 2024’ün yazılım sektörü başta olmak üzere hizmet ihracatçılarına bunun yanı sıra yüksek teknoljili ve yüksek katma değerli ihracatçılara sağladıkları destekleri arttırdıkları bir yıl olacağını belirten güney, yeni uygulamalarıyla bu ihracatçıların sağlayacağı ihracat artışını hem teminat hem finansnman maliyeti ve hizmet kalitesi anlamında destekleyeceklerini söyledi.