Çocuğunuzun geleceği için endişeleniyorsanız.

Hayat sigortaları sigorta sektörünün belki de en sevimsiz ürünlerinden biridir. Söz konusu sevimsizlik teminat altına alınan riskten kaynaklanır. Sigorta edilen kişinin ölümünün gerçekleşmesi durumunda poliçede belirtilen lehtarlara belirlenen tutarda teminatın ödenmesini içerir. Hayat sigortası yaptırması kişinin ölümlü olduğu gerçeğini kabullenmesidir. Motivasyon, sevdiklerine geride bri şey bırakma endişesidir.
Birikimli hayat sigortaları ise, hayat sigortaları ürün gamında yer almasına rağmen daha çok bireysel emeklilik BES poliçeleri ile benzerlik gösterir. Tek prim ödersiniz, birikim ve vefat olmak üzere iki farklı teminat satın alırsınız. Birikim teminatı bir BES poliçesi gibi çalışır.
Allianz büyüyen çocuk sigortası
Bugün özellikle çocuk sahibi olan yetişkinler için değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir birikimli hayat sigortası ürünü olan allianz büyüyen çocuk sigortası’ndan bahsetmek istiyoruz. Bu ürün,18 yaşından küçük çocukları olan ebevynlere kendi bütçelerine uygun aylık ödemeler yaparak, kendi vefatları halinde sigortalı çocuğa 18 yaşına gelene kadar prim oranına göre belirlenen bir maaş ödemesi yapıyor ve 18 yaşında eline geçecek toplu para ödeme talimatını veriyor.
Allianz büyüyen çocuk sigortası’nda düzeli olarak yatırılan primler poliçeyi düzenleyen kişinin seçtiğini süre çocuğun 18 yaşını doldurması için geçecek süre içinde birikip her yıl elde edilen kar paylarıyla büyüyerek yatırıma dönüşüyor. Sigorta süresinin sonunda bu birikim teminat altına alınan çocuğa toplu olarak ödeniyor ya da isteğe göre 5 ya da 10 yıl süreli maaş olarak bağlanıyor.
Poliçenin en az bir yıl doldurana kadar iştira yapılması yani poliçeyi yatırılan bedellerin kesintilerden sonra geri alınması mümkün değil. Gider payı oranı ve komisyon oran toplamı %10. Yani ödediğiniz primin %10’u kesildikten sonra, kalan miktar yatırımda değerlendiriliyor. Bu, BES poliçeleriyle karşılaştırıldığında özellikle son düzenlemelerden sonra oldukça yüksek kalıyor.
Sigorta ettiren ebevynlerin yaşı ne kadar büyük olursa risk primi o kadar artacağından, gerek çocuk gerekse sigorta ettirenin yaşını dikkate alan bir aktüerya çalışması yapılıyor. Bu çalışmada ödemek istenen prim dikkate alınıyor ve riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak maaş ödemesi ve süre sonunda ödenecek toplu para belirleniyor.