Çiftçi belgesi ve başvurular.

Tarım bakanlığı: destek programlarından yararlanmak için başvuran ve çiftçi belgesi alanların bilgileri SGK’ya verilecek. Çiftçi kayıt sistemi verileride paylaşılacak.
Gümrük ve ticaret bakanlığı: Mersis başta olmak üzere kayıt ve sicil veri tabanlarına SGK’nın yetkilendirdiği kişilerin erişim sağlanması zorunlu kılındı. Türkiye’ye giriş çıkış yapan ticari araçlara yönelik bilgi de paylaşılacak.
İçişleri bakanlığı: Silah ruhsatı vb çeşitli konularda derlediği veriler ile istenilmesi ve gerekçe sunulması halinde kişilerin yurt dışı giriş çıkış bilgileri SGK’ya sunulacak. Belediye ve il özel idareleri: İşyeri ruhsatları, zabıta denetim tutanakları, şehirler arası ve şehir içi otobüs terminallerindeki bilgiler, işletilen servis ve diğer taşıtlara ilişkin bilgiler, su abonelikleri bilgileri verilecek.
Emniyet ve jandarma: zorunlu kimlik bildirimi uygulamaları kapsamındaki bilgiler, SGK’ya borçlu olanların taşıtlarına ilişkin bilgiler, trafik denetimleri bilgileri, trafik tescil işlemi bilgileri, nüfus paylaşım sistemindeki adresler bildirilecek. Kültür ve turizm bakanlığı: Bakanlık bünyesinde ruhsatlandırma ve rehberlik vb. lisansa bağlı hizmetlere ilişkin bilgileri paylaşacak. Maliye bakanlığı: Muhtasar beyanname ile verilen çalışan ücreti kodlu bilgileri, Ba Bs bildirimlerini, mükellef bildirimlerini, elektrik ve doğalgaz abonelikleriyle oluşturulan gelir idaresi bilgi altyapısındaki bilgileri, kurumdan aylık alanların yeniden çalışmaya başlaması halinde bu bilgileri, VEDOP veri ağını erişime açacak. Ayrıca, teşvik için başvuranların bilgilerini de paylaşacak.
Milli eğitim bakanlığı: öğrenci yurtları, özel okullar gibi yerlere ilişkin işyeri ve çalışan bilgilerini paylaşacak.
Sağlık bakanlığı: Kendi bünyesinde izne ve ruhsata tabi açılan işyeri ve çalışan kişilere yönelik bilgi altyapısını paylaşacak. Tebliğe ayrıca spor federasyonları, banka sandıkları, basın ilan kurumu, TESK TÜRSAB TPE YÖK gibi kamu kurum ve kuruluşların bilgilerini paylaşması zorunlu kılındı. Bilgiler SGK’ya bir ay içinde esas olarak sayısal ortamda gönderilecek. Mümkün olmadığı durumda basılı verilebilecek. Bilgi verilmemesi halinde de ceza kesilecek.