Büyüyen anadolu’ya kolay kredi.

Samsun’da limancılığı, giresun’da fındık depoculuğunu, erzurum’da kış turizmini, hatay’da el yapımı mobilyacılığını destekleyen rekabetçi sektörler programı’nda 14 projenin ihale süreci devam ediyor.
2. fazda program KOBİ’lere açıldı. Büyüyen anadolu’ya kredi kolaylıkları projesi’nde şirketlere 650 milyon euro kredi kolaylığı sağlandı. Toplamda 1 milyar eurodan fazla kredi hacmi yaratılması hedefleniyor. Yani 350 milyon euro’nun 1.2 milyar TL fazla ilave hacim yaratılacak. Bundan da binlerce mikro işletme ve KOBİ yararlanacak. Programda işletmelere kredi teminatları sağlanıyor.
8-22 ay arasında vade arttırımı, TL kredilerde %1 ila %4 arasında faiz indirimi ve euro kredilerde %2’ye varan faiz indirimi uygulanıyor.
Rekabetçi sektörler programı ikinci fazda KOBİ’lere açılıyor
KOBİ’ler için geliştirilen büyüyen anadolu’ya kredi kolaylıkları BAKK projesi AB tarafında sunuldu.
Programın başındaki isim, AB mali programları daire başkanı murat altun, konu hakkında sorularımızı cevapladı:
Rekabetçi sektörler programı nedir, ne zaman başladı.
Türkiye ve AB mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 900 milyon euro bütçeli bir program. Bu bütçeyi projeler aracılığıyla kullandırıyor. Amacı, bölgesel farklılıkların dengelemek, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkı. Türkiye’nin kalkınma stratejisindeki öncelikli alanları dikkate alıyor. Bölgelerde öne çıkan sektörleri destekliyor.
Örneğin Giresun fındığıyla öne çıkan bir şehir. Orada lisanslı fındık deposu ve stok borsasının kurulmasını destekliyor. Samsun liman kenti. Samsun’un bu avantajını kullanarak bir lojistik merkezi kurulmasını destekliyor. Hatay el yapımı mobilyada kendini ispatlamış bir yer. Burada mobilyacılığı geliştirme projesi destekleniyor. Gelişmekte olan bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak tasarlandı. AB türkiye işbirliği ile finanse ediliyor. Van’dan malatya’ya rize’den hatay’a kişi başı milli geliri türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilde hayata geçirildi veya hayata geçiriliyor. Hedef bölgede ihtiyaç duyulan sektörel öncelikler göz önünde bulundurularak geniş bir yelpazede projeler tasarlandı.
Önümüzdeki dönemde hangi projelere destek sağlanacak.
Birinci dönemde, lojistik merkezden ortak kullanım atölyelerine, gıda endüstrisinin doğal taş sektörüne, özellikle yeni girişimcilere uygun maliyetli işlikler sağlayan işgem’lerden 1 lisanslı depolara, finansa erişim kolaylığı sağlayan projelerden turizm altyapısını geliştirmeye kadar bölgenin ihtiyaçlarına ve öncü sektörlerine yönelik birçok alanda projeler destekledik. Yeni dönemde bölgesel değer zincirlerine odaklanarak, KOBİ’lerin değer zincirlerine entegrasyonunu güçlendirmek, ortak kullanıma yönelik tesislerde katma değeri yüksek ürünlerin imal edilmesini sağlayacak makine ve donanıma katkı sağlamak temel hedeflerimiz. Yeni dönemde, Ar-Ge ve yeniliğin desteklenmesi daha da büyük bir önem kazandı. Teknoloji ve yenilik altyapımızın teknoloji geliştirme bölgeleri araştırma merkezleri, teknoloji merkezleri, teknoloji transfer ofisleri vb. daha işlevsel hale getirilmesini amaçlıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini içeren AR-GE ürünlerinin ticarileşmesi ve teknoloji transferinin artması temel önceliklerimizden. Programdan kimler yararlanabilir.
Sanayi ticaret odaları, birlikler borsalar dernekler vakıflar kooperatifler üniversiteler, küçük sanayi siteleri OSB’ler araştırma merkezleri, STK’lar belediyeler ve kaymakamlıklar gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar faydalandı. Önümüzdeki dönem de yine bu saydığımız kurumlar başvurabilecek. Ancak şimdi KOBİ ve girişimcilerin doğrudan başvurularının kabulü konusunu yeni programımıza dahil ettik. Bu yöntemin uygulamaya geçebilmesi için AB ile görüşmelerimiz devam ediyor. Programının verdiği mali destek, birinic dönemi için tamamlandı. İkinci dönemi için stratejik projeler üzerinde görüşmelerimiz başladı. Diğer projeler için henüz teklif çağrısı süreci başlamadı. Yeni dönem için 3 ana eylem belirlendi. Özel sektörün geliştirilmesi, bilim teknoloji inovasyon üçüncüsü de AR-GE inovasyon kobi ve sanayi politikaları yönetiminde kapasite oluşturma.