Bundan sonra bir af olmayacak.

Maliye bakanı mehmet şimşek , vergi denetim kurulu başkanlığı toplantı salonunda, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun’un maliye bakanlığını ilgilendiren maddelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Toplantıdaki sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan şimşek yasa ile kaç liralık gelir beklendiğine yönelik soru üzerine, bu tür yapılandırmalarla tahsilat ne olacak meselesinin, kısmen vatandaşların ne kadar ilgi gösterdiği ve bu ilgiyi ödemeye dönüştürmesiyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.
Dolayısıyla önceden bir rakam vermelerinin zor olduğunun altını çizen şimşek,”birinci husus bu.
ikinci husus, şunu bilmenizde büyük yarar var. Gecikmiş alacaklardan bahsediyorum, bunların bir kısmının tahsil imkanı yoktur. Şimdi isim vermeyim, büyük bir şirket, fi tarihinde iflas etmiş, batmış, gitmiş ama alacak duruyor orada veya yurt dışına kaçmış vs. bunları bilmenizde fayda var.
Yani bazı alacakların tahsilatın imkanı da yok” diye konuştu.
Şimşek, bu nedenlerle bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Vergi gelirlerinin asılları itibarıyla alacağımız, nisan 2014 itibarıyla 67 milyar 7 bin 759 lira. Büyük bir rakam. Gelir vergisi kısmı 17,5 milyar lira, kurumsal vergisi 5,8 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisi 7,5 milyar lira, özel tüketim vergisi 4,7 milyar lira, dahilde alınan katma değer vergisi 23,5 milyar lira, diğer vergi alacakları 7,9 milyar lira, vergi cezaları 41 milyar lira, gecikme faizleri de 16,7 milyar lira. Bunların hepsini topladığınız zaman maliye açısından 124,6 milyar liralık bir rakam çıkıyor karşınıza, bayağı ciddi bir rakam. Bildiğim kadarıyla SGK’nın alacakları ise faizler vs. dahil olmak üzere 85 milyar lira. Bunları topladığınız zaman 200 milyar liranın üzerinde bir alacaktan bahsediyorsunuz ama burada doğrusu ben vergiler açısından konuşayım.
Biz af niteliğinde bir düzenleme yapmadığımız, matrah arttırımı öngörmediğimiz için burada 2011’deki başarının yakalanması ihtimalini düşük görüyorum.”
“Kayıtdışlılıkla mücadele eylem planını yeniliyoruz.”
Yasa ile getirilen “kasa affı’nın rüşveti meşrulaştığına yönelik iddialarının sorulması üzerine de şimşek, bu tür yapılandırmalarda, hissedarlara bir şekilde borç veya temettü olarak dağıtılan paranın bu kapsama alınmasının yeni bir şey olmadığını bildirdi.
Bu düzenlemelerin prensip doğru olmadığını ancak geçmişte de bunların yapıldığını dile getiren şimşek, “geçmişte de bu ülkede yolsuzluk tartışmaları, siyasi motivasyonlarla üretilen yolsuzluk soruşturmaları olmadığı dönemde de kasa affı söz konusu. Dolayısıyla bu ikisini birebir ilişkilendirmek çok anlamlı değil.” dedi.
Bakan şimşek, bu kapsamda kayıtdışlılıkla mücadelenin zayıflayacağı yönündeki iddialara ilişkin de kayıtdışlılıkla mücadele önemli mesafe kat edildiğini bildirdi. çok somut tedbirler, eylemler olacak. Yıl sonundan önce inşaat sayın başbakanımızın bakanlığındaki belki fırsatımız olur, bunu kamuoyuyla paylaşırız.” diyen şimşek, bu konuda en ufak bir tereddütlerin olmayacağını ifade etti.
“Türkiye’nin kredi notunda değişiklik öngörmüyorum.”
Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan’ın bank asya ve kredi derecelendirme kuruluşları hakkındaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine şimşek, bank asya ile ilgili, kanunun son derece açık olduğunu ifade etti. Bu konularda sorumlu ve açıklama yapabilecek kurumun BDDK olduğunu dile getiren şimşek bu konuya cevap vermeyeceğini söyledi.
Kredi derecelendirme kuruluşları hakkında da görüşlerinin ortada olduğunu vurgulayan şimşek, şöyle konuştu.