Brezilya ekonomik zorlukların ortasında 2025 mali fazla hedefini gevşetebilir.

Brezilya hükümeti 2025 yılı mali fazla hedefini gevşetmeye hazırlanıyor. Görüşmelere aşina olan yetkililer hükümetin daha önce açıkladığından daha mütevazı bir fazla hedefleyeceğini ancak yine de pozitif bir mali dengeyi koruyacağını belirtti. Devlet başkanı luiz ınacio lula da silva döneminde belirlenen mevcut hedef ülkenin gayri safi yurtiçi hasılanın GSYH %0,5’i oranında bir faiz dışı fazla.
Brezilya’nın artan kamu borcu yönetme zorluğu ve geliri artırma ihtiyacıyla karşı karşıya kalan yetkililer mali hedefte ayarlamalar yapmayı düşünüyor. Adının açıklanmamasını istemeyen bir kaynak önümüzdeki yıl için öngörülen kamu hesapları ile %0,5 GSYH fazlası hedefine ulaşmak için gerekenler arasında “önemli bir gelir farkı” olduğunu vurguladı. İkinci bir kaynağın belirttiğine göre mali hedefte yapılacak bir ayarlamanın ekonomiye potansiyel dahil olmak üzere yerel medya da yer alan haberler hükümetin faiz dışı fazla hedefini GSYH’nin %0 ila %0,25’i aralığına indirebileceğini öne sürüyor.
Maliye bakanı fernando haddad diğer kabine üyeleriyle birlikte salı ve çarşamba günleri mali hedef üzerinde müzakerelerde bulunacak ve resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Sao paulo’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan haddad özellikle kongre yasa tasarılarının kamu maliyesi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, 2025 mali hedefini çevreleyen belirsizliği kabul etti. Başkan lula hükümeti tarafından uygulamaya konulan mevcut mali çerçeve, harcamalardaki artışı gelirlerdeki artışın %70’i ile sınırlandırırken her yıl enflasyonun üzerinde minimum %0,6 ve maksimum %2,5’lik bir genişlemeye izin veriyor. Bu çerçeve faiz dışı bütçe hedeflerinin takip edilmesini zorunlu kılmakta olup hükümet bu yıl faiz dışı açığı ortadan kaldırmayı hedeflemekte v daha önce 2025 yılı için GSYH’nin %0,5’i ve 2026 yılı için %1’i oranında faiz dışı fazla sinyali vermiş olup, tolerans marjı yüzde bir puanın dörtte biri kadardır.
2025 yılı hedefinin 15 nisan’a kadar açıklanması gereken ve önümüzdeki iki yıla ilişkin revize edilmiş tahminleri ankete katılan özel ekonomistler şu anda bu yıl için GSYH’nin %0,7’si oranında bir faiz dışı açık ve 2025’te %0,6’lık bir açık tahmin ediyor.