Borç yönetimi düzenlemesi gecikme zamları.

-Gecikme zamları gibi fer’i borçlar, umumi hıfzıssıha kanunu, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarca, verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31 aralık 2022 tarihinden önce verilen idari para cezaları, ecrimiseller, KKDF alacakları, DFİF alacakları,
-Gençlik ve spor bakanlığı kredi ve yurtlar genel müdürlüğü tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,
-Kamu Finansmanı ve Borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamındaki alacaklar, Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkümlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, maden kanununa istinaden alınan devlet hakkı bedelleri.