Borç yapılandırma rehberi hazırlandı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuya olan borçların yapılandırmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.
Yasayla, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla kurumlardan tek seferlik ek vergi alınacak. Ek vergi, 2022 yılı içinde verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnaların yüzde 10’u kadar olacak.
Yurtdışından elde edilen kazançlardan da tek seferlik yüzde 5 oranında ek vergi alınacak. 22 bin mükellefi kapsayan ek vergi düzenlemesinden deprem bölgesindeki kurumlar muaf olacak.
Yasayla ayrıca devlete olan borçların yapılandırılması için tanınacak başvuru süresi, 30 nisan’dan 31 mayıs 2023’e uzatılacak.