Borç ödeme sigortası sektörü.

Borç ödeme sigortası alanında faaliyet gösteren şirketlerden kısa haberler sigorta ülkemizde son 3 senedir, sektörden son 15 senedir beklenen atılımı gerçekleştirmeye başlasa da henüz sigorta ürünlerinin yaygınlaşmasında arzu edilen noktadan çok uzaklardayız.
Daha önceki yazılarımızda borç ödeme sigortası üzerine uzmanlaşmış dünyanın en büyük finans devlerinden BNP paribas’ın iştiraki cardif ve yine borç ödeme sigortası üzerinde uzmanlaşmış bir başka sigorta devi genworth financial şirketlerini türkiye’de faaliyetlerine başladıklarına dair haberleri sizlerle paylaşmıştık. Cardif, kredi riski sigorası alanında bireysel çalışmıyor.
Yani kredi satan kurumlarla işbirliğine girerek üretimi bu firmalar üzerinden sağlıyor. Sadece kasko ve trafik sigortası satıp, poliçeleri anlaşmaları galerilerden kestirmeye benzeyen bir organizasyon, hatırlayacaksınız, daha önce yine burada sizlerle paylaştığımız koçfinans tarafından müşterilerine sunulan “kredi koruma sistemi” bir koç, cardif hayat, cardif sigorta, koç allianz hayat ve emeklilik ortak çalışlması.
Genworth financial ise geçtiğimiz yıl boyunca kriz nedeniyle iflas eden devlerin risklerinin gerçekleşmesi nedeniyle oldukça ciddi darbeler aldı. Bunun üzerine bir de yatırım yaptıkları fonların da performanslarının yine bu kriz nedeniyle olumsuz etkilenmesi, firmaya oldukça hassas bir konuma soktu. Global krizin genworth financial’ı oldukça sarstığını ancak firmanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Buna ilerliyorlar. Eğer etraftan duyduğunuz spekülatif haberler genworth türkiye yöneticilerinin de kulağına gitmişse, onların da poliçe üretimine geçmeden önce mart ayının sona ermesini bekliyor olmaları oldukça normal. Sonuçta onlar da kar amacı güden bir şirket ve üstlenecekleri risklerin gerçekleşeceğini bilerek korkusuzca poliçe kesmelerinin mümkün olmayacağının farkındayız.
Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı ülkemizde özellikle işsizlik sigortası gibi ürünlerin henüz yeterince yaygınlaşmadığını göz önünde bulundurursak, tüketiciler iş güvenceleri ile ilgili endişeler nedeniyle gayrimenkul alımına yönelik bir talepte olmamaları çok normal.