Birliklere olan borçlar.

Diğer birliklere olan borçlar TÜRMOB TESK, Türkiye Barolar birliği, Türk Mühendis ve Mimar odaları birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk diş hekimleri birliği, Türk veteriner Hekimleri Birliğine olan aidat borçları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zamları.
31 aralık 2022 tarihinden bu tarih dahil önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları.
31 aralık 2022 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezaları Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu’nun ekli sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç.