Birleşik krallık perakende satışları paskalya gıda alımlarıyla arttı.

birleşik krallık gıda alımlarını teşvik eden erken paskalya sayesinde geçtiğimiz ay perakende satışlarda kayda değer bir artış yaşadı ve ağustos ayından bu yana perakende satışları en büyük artışa yol açtı. İngiliz perakende konsorisyumu BRC mart ayında toplam perakende harcamalarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,5 arttığını bildirdi. Bu artış şubat ayında gözlemlenen %1,1’lik yıllık büyümeye kıyasla önemli bir sıçrama olup iki yılı aşkın bir süredir ilk kez perakende satış büyümesinin tüketici fiyat enflasoynunu geride bıraktığına işaret etmektedir. BRC 2023 yılına kıyasla bir haftadan daha erken olan 31 mart paskalya pazarının zamanlamasının satış rakamlarının artmasında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. BRC icra kurulu başkanı helen dickson perakende satışlardaki büyümenin artmasına rağmen, bunun esas olarak erken paskalya ve uzun hafta sonu öncesinde gıda satışlarındaki artıştan kaynaklandığına dikkat çekti. Gıda harcamalarındaki olumlu gelişmeye rağmen diğer sektörler aynı ölçüde başarılı olamadı ve mart ayındaki yağışlı hava bahçe mobilyaları ev geliştirme ürünleri giyim ve ayakkabı gibi ürünlerin satışlarını etkiledi. Birleşik krallık met ofisi ingiltere’nin bazı güney bölgelerinin normalin iki katı yağış aldığını ve ay boyunca yağışların ortalamanın %27 üzerinde olduğunu doğruladı. İlk çeyreğe bir bütün olarak bakıldığında gıda satışları bir önceki yıla göre %6,8 artarken gıda dışı harcamalarda %1,9’luk bir düşüş görüldü. Bu karışık performans birleşik krallık’ın bir önceki yılın ikinci yarısında sığ bir durgunluğa girmesi nedeniyle daha geniş ekonomik zorlukları yansıtmaktadır. Ancak son veriler, enflasyon baskılarının azalmaya başlamasıyla birlikte içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde yavaşlayan büyümeyle birlikte mütevazı bir toparlanmaya işaret ediyor. Barclays ayrı bir raporunda, perakende satışlardan daha geniş bir ölçü olan tüketici harcamalarındaki büyümenin mart ayında %1,9 da kalarak eylül 2022’den bu yana en düşük yıllık orana ulaştığını belirtti. Bu rakam dune 2 filminin gösterime girmesi ve aziz patrick günü ve rugby etkinlikleri nedeniyle barlarda artan faaliyetlerin katkısına rağmen korunmuştur.
Barclays perakende başkanı karen johnson’ın da belirttiği gibi işletmeler daha iyi hava koşulları daha düşük enerji maliyetleri daha yüksek ücret artışı ve taylor swift konserleri ve olimpiyatlar gibi yaklaşan etkinliklerden fayda bekleyerek talepte bir toparlanma umuyor.