Birleşik krallık finans şirketleri ücret farkı.

birleşik krallık finans sektöründe kadınlar erkeklerden önemli ölçüde daha az kazanmaktadır; son verilere göre önde gelen firmalar arasında ortalama %2,8’lik bir ücret eşitsizliği olduğunu ortaya koymaktadır. Bu fark birleşik krallık hükümeti tarafından yapılan bir anketin geçen yılki rakamlarına göre tüm sektörler için ulusal ortalama olan %10,7’den daha büyüktür.
En iyi 21 finans şirketinin maaş verilerinden derlenen bilgiler, cinsiyete dayalı ücret farkının bir önceki yıla göre yüzde iki puan azaldığını gösteriyor. Yine de ilerleme yavaş görünmektedir ve finans sektöründeki fark önemli boyutlarda kalmaya devam etmektedir.
Şirketler bu eşitsizliği genellikle daha büyük ikramiyeler sunan üst düzey pozisyonlarda daha fazla sayıda erkek bulunmasına, kadınların ise daha düşük ücretli veya alt düzey rollerde daha sık bulunmasına bağlıyor.
En büyük fark londra’daki goldman sachs international tarafından bildirimiş olup, bir önceki yıl %53,2 olan ortalama ücret farkı 2023 yılında %54 e yükselmiştir. Goldman sachs’tan bir sözcü üst düzeylerde kadın temsilinin artırılması gerektiğini kabul etti.
Buna karşılık amiral insurance %13,5 ile incelenen firmalar arasında en küçük ücret farkını bildirmiştir. HSBC morgan stanley barclays ve jp morgan’ın da aralarında bulunduğu diğer önemli finans kuruluşları cinsiyete dayalı ücret farklarında küçük iyileşmeler olduğunu açıkladı.
HSBC 2022 yılında %45,2 olan ortalama ücret farkının %43,2’ye düştüğünü bildirmiştir. HSBC çalışanlarının yarısından fazlası kadındır, ancak %62’si alt kademelerde görev yapmaktadır. Banka üst düzey liderlik rollerindeki kadın sayısında mütevazı bir artış görmüş ve nisan 2023 başı itibariyle bu oran neredeyse üçte bire ulaşmıştır. Morgan stanley’in ücret farkı ücret farkı bildirdi. Standart chartered bank ücret farkının %29’den %22’ye düşmesiyle en önemli azalmayı gösterdi. Banka ayrıca aralık 2023 sonu itibariyle %32,5 e yükselen liderlik rollerindeki kadın sayısında da bir artış olduğunu bildirdi.
Sigortacılar ve varlık yöneticileri arasında aviva ve Abrdn ücret farklarının azaldığını bildirirken legal general hafif bir genişleme yaşadı. Birleşik krallık hükümetinin 400’den fazla imzacısı bulunan finans alanında kadın tüzüğü 2022’de %34 olan üst düzey kadın temsil oranının 2023’te ortalama %35’e yükselmesini teşvik etmiştir.