Bireysel kartlar ve ihtiyaç kredileri.

  • Payları borsada işlem gören bankaların 6 şubat’tan 1 ocak 2024’e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmaması.
  • Bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıklarının 6 şubat tarihinden sonra deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 1 ocak 2024 tarihine kadar uygulanmaması