Bireysel emeklilik vergi avantajı.

Bireysel emeklilik sistemi’ndeki yeni düzenleme ile vergi avantajı uygulaması kaldırılacak, sadece çalışan katılımcıların değil aynı zamanda sistemde yer alan her bireyin eşit haklara sahip olması sağlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, devlet katkısı ayrı açılacak bireysel hesaplarda takip edilecek ve kademeli olarak arttırılacak. Böylece, bireysel emeklilik sistemi’nin temel amaçlarından biri olan katılımcının sistemde uzun süre kalmasını teşvik edecek yapı da desteklenmiş olacak. Mevcut sistemde vergi mükellefi olan çalışanlar, bulundukları vergi dilimi doğrultusunda ödeyecekleri vergiden belirli oranlarla indirim hakkı elde ediyorlar. Örneğin ücretli çalışanların net maaşlarında bir artış gibi yansıyor ama bu tutar açık olarak gözükmüyor. Yeni düzenlemeye göre bireysel emeklilik sistemi’nde hesabına para yatıran katılımcılar için ayrıca bir devlet katkısı alt hesabı oluşturulacak ve yüzde 25 olan devlet katkısı bu hesapta değerlenecek. Örneğin, ayda sisteme 1000 TL para yatıran katılımcı için devlet, katılımcının 100 TL’sine 25 TL katkı payı ekleyecek. Devletin katkısı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’i ile sınırlı olacak. Katılımcının kendi yatırdığı para için de herhangi bir sınırlama olmayacak. Ayrıca sistemde uzun süre kalmayı özendirecek şekilde devlet katkısı kademeli olarak hak edilebilecek. Katılımcılar sistemde kaldıkları süre dikkate alındığında ilk 3 yıl boyunca sistemden ayrılırlarsa bu parayı alamayacaklar. Üçüncü yılın sonunda yüzde 15’lik altıncı yılın sonunda yüzde 35’lik 10’uncu yılda yüzde 60’lık kısmı hak edilebilecek. Sistemde 10 yıl kalınıp 56 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazanan katılımcılar ise devlet katkı payının tamamına sahip olacaklar. Emeklilik hesaplarına ödeme yapan katılımcılar için bugün olduğu gibi yatırım aşamasında emeklilik yatırım fonları ve devlet katkısı üzerinden vergilendirme yapılmayacak.
Birikimlerin geri ödenmesi aşamasında ise çok önemli bir yenilik söz konusu. Buna göre vergilendirme sadece getiri üzerinden yapılacak.
BNP paribas cardif olarak, ana hatlarıyla BES’de bireysel katılımcılar için yeniliklerin belirtildiği başlıkların katılımcı sayısının artarak sistemin gelişimine çok olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.