Bireysel emeklilik ve teklif formu.

Bireysel emeklilik’te son pişmanlık 30 gün içerisindeyse fayda eder
Bir bireysel emeklilik sözleşmesi yaptığınız ama doğru seçim olduğu hakkında şüpheleriniz var.
BES sözleşmesi, teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Bu yüzden tüketicilerin emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma halinde, giriş aidatı dahil hiçbir kesinti yapılamaz ve varsa fon getirileri de eklenerek katılımcıya iade edilir. Ancak 30 günlük süre kritik önem taşımaktadır. Böyle bir tereddüt yaşadığınız takdirde BES temsilcisi ile değil sözleşme yaptığınız bireysel emeklilik şirketi genel müdürlüğü ile irtibata geçerek sözleşmenizi iptal ettirin. Özellikle bazı satış temsilcilerinin kendi primlerini garantileyebilmek için müşterilerin oyalayarak cayma taleplerini işleme sokmamaya çalıştıklarını duyuyoruz. İptal taleplerinizi genel müdürlük üzerinden yapmanızı öneririz.
Bireysel emeklilik sistemi’nde katkı payları
BES sözleşmesi ile bireyler firma ile teklif çalışma dönemlerde elde edecekleri gelirlerin bir kısmını, sözleşme süresince sisteme aktaracıklarına dair taahhütte bulunurlar. Bireysel emeklilik şirketi de sözleşmede karşılıklı mütabakata varılan süre sonunda kişiye toplu ödeme veya birikimlerinin bir maaş gibi aylık olarak ödenmesini taahhüt eder.
Bireylerin sisteme yapacakları katkı payı ödemeleri şirket tarafından kurulmuş emeklilik yatırım fonlarında değerlenerek, katılımcıya yüksek getiri elde etme şansı tanırken, aynı zaman ülke ekonomisine de katkıda bulunur. Bireysel emeklilik şirketleri sözleşme yaptıkları bireylerin getiri beklentilerine cevap verecek birden fazla yatırım fonları kurabilirler. Emeklilik yatırım fonları’nın fon yönetiminde uzman portföy yönetim şirketleri tarafından kanuni bir zorunluluktur.
BES’te bireyler tarafından yapılacak düzenli ödemelere katkı payı adı verilir. Bu katkı payları bireylerin emeklilik hesaplarında bireysel emeklilik fonlarında değerlendirilerek süre sonunda erozyona uğramadan hedefledikleri standartta bir yaşam sürecek birikim yapmalarına imkan verir.
Bireysel emeklilik sistemi’nde ne zaman emekli olunur ?
Sistem de en erken emekli olma yaşı 56’dır. Bireysel emeklilik sistemi’nin yasayla düzenlemiş emeklilik yaşıyla ilgili tek ön koşulu, sistemde en az 10 yıl katkı payı ödenmiş olmasıdır. Yani sisteme dahil olmayı düşünen bir kişi anlaştığı şirkete en az 10 sene kesintisiz olarak katı payı ödemek zorundadır. Diğer bir deyişle bireysel emeklilik sadece moda oldu veya etrafınızdaki insanlar üye oldu diye kayıt olunan bir spor kulübü veya sosyal klüp üyeliği değildir. Önümüzdeki asgari 10 seneye ait gelirlerinin bir kısmını ayıracağınız bir birikim planıdır. Süre sonunda size veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere nasıl bir geri dönüşü olacağını bilmeniz ve bu dönüşün yeterli olacağına emin olmanız gereklidir.
Bu nedenle birikimin hangi şirketle ve ne kadarlık katkı paylarıyla yapacağınıza dair karar aşaması özen dikkat ve sağduyu gerektirir.