Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar.

Bireysel emeklilik sistemine BES getirilen yeni düzenlemelerle birlikte sistemde pek çok değişiklik oldu. Yeni BES düzenlemesine göre, işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaplanacak ve devlet bütçesine konulan ödenekten ilgili hesaba ödenecek.
Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve müşterşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecek.
Devlet katkısı ve getirilerden hak kazanılan tutarlar, sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek. Hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek.
Kanun’un geçici 2. maddesinde yapılan düzenlemeyle tarihi itibariyla bireysel emeklilik sisteminde olup, iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyecekleri katkı payları için devlet katkıcı almayacak.
Geçen resmi gazete’de yer alan bir diğer madde, BES’te vergi iadesiyle ilgili olarak önemli bilgiler içeriyor.
Anapara üzerinden alınan vergi iade edilecek.
Bugüne kadar bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin anapara dahil toplam tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıştı. Aksi yönde yargı kararları olmakla birlikte, uygulama bu şekilde yürümüş, dava açıp kazananlara iade yapılmıştı.
Ancak gelir vergisi kanunu’nun 75 ve 94. maddelerinde yapılan değişikliklerle stopaja tabi matrah yeniden tanımlandı ve sadece getiri tutarı üzerinde stopaj alınmasına karar verildi. Kanun’un geçici 1. maddesinde yapılan düzenlemeyle de, daha önce sistemden çıkış ve anapara dahil toplam tutar üzerinden vergi ödemiş olanlar için düzenleme yapıldı ve anapara üzerinden ödenen verginin hak sahiplerine iadesi öngörüldü.
Konuyla ilgili olarak dava açılmaması ve varsa açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde dilekçeyle başvurulması durumunda, anapara üzerinden kesilen gelir vergisi hak sahiplerine iade edilecek. Bir yıllık başvuru süresi, geçtiğimiz hafta kararın resmi gazete’de yayımladığı tarihinden 4 ay sonra başlayacak.