Bireysel emeklilik sistemi hizmetleri.

Öte yandan bireysel emeklilik sisteminin sunduğu hizmet, katılımcının risk tercihine göre aylık olarak ödediği katkı paylarından yapılan kesintiler sonrası kalan tutarla, emeklilik şirketleri tarafından kurulan ve bu şirketlerin belirledikleri portföy yönetim şirketleri tarafından yöneltilen fonlardan pay alınmasından ibarettir. Evet BES’te vergi avantajı var ama vergi avantajını sağlamak için bir banka veya aracı kurum ile satın alınabilecek aynı performansta bir yatırım fonu için araya bir aracı daha dahil edilmiş olunuyor. Üstelik bu aracıyı dahil ederek bireysel emeklilik sisteminde yer alan tamamen yasal masraf ve kesintilere de kapı açılmış oluyor. Bireysel emeklilik sisteminde söz konusu yasal masraf ve kesintiler hakkında detaylı bilgi için bu makalemize başvurabilirsiniz.
Bireysel emeklilik sistemin’deki kesintiler
Bireysel emeklilik sisteminde ayrıca devlet tarafından birikiminizden alınan farklı durumlar için farklı vergilendirmeler söz konusu. Bunu daha önceki makalelerimizde paylaşmıştık ama yine bahsetmek gerekirse,
Bir tüketici bireysel emeklilik sistemine katılır ve 30 günden çıkış hakkını kullanmadan devam eder ancak 10 yıl süre ile katkı payı ödemeden sistemden ayrılırsa toplam birikimin üzerinden yüzde 15 stopaj kesintisi yapılır.
10 yıl süre ile katkı payı ödemekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsa toplam birikimin üzerinden yüzde 10 oranında stopaj kesintisi yapılır. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanılması durumunda vefat maluyet veya tasfiye gibi nedenlerle ayrılanlarda dahil olmak üzere yüzde 5 oranında stopaj kesintisi yapılır. Ancak emekli olma durumunda ödemelerin yüzde 25’i vergiden muaf olduğu için aslında stopaj kesintisi %3,75’tir. Yatırım fonları, mevduatlar ve diğer yatırım araçlarında ise bu kesinti kazanılan gelir üzerinden ne zaman çıkarsanız çıkın yüzde 10’dur. Yani pişman olmanız veya ihtiyaçlarınızın ve önceliklerinizin değişmesi durumunda çıkarsanız, herhangi bir yatırım aracında olduğu gibi gerçekleşen kazancınızdan yüzde 10 stopaj ödersiniz. Söz konusu stopaj oranı dönem dönem çeşitli yatırım araçlarında farklılaşabiliyor. Mesela krizin başlamasının hemen ardından, yani 2008 yılının aralık ayında hisse senetlerinde stopaj oranı sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla sıfıra indirildi. Yani teorik olarak eğer uzun bir süre boyunca yatırım fonu alıp biriktirmek isterseniz, ekonomik şartlara bağlı olarak bu stopaj oranının daha düşük bir seviyeye indirilmesi mümkün. BES’te ise 10 seneden önce çıkarsanız elinizde gelirinizinden kesilen stopaj oranı yüzde 15’tir.
BES için ideal yaş 45.