Bireysel emeklilik başvurusu.

Makalemizi okumaya başlamadan önce başbakan yardımcı ali babacan’ın 17 nisan 2012 tarihinde duyurduğu BES’teki yeni düzenlemelerle ilgili yorumlarımızı içeren 18.04.2012 tarihli yazımızı okumanızı öneriyoruz. Yeni bireysel emeklililk sistemi düzenlemesi neler getiriyor.
Emeklilik türk toplumunun sosyal yapısında önemli bir yere sahiptir. Türk iş gücünde yer alan her türk çalışmaya başladığı ilk günden itibaren bir gün emekli olma hayaliyle çalışır. Emeklilik dendiğinde birkaç yıl öncesine kadar türkiye’de bulunan ssk, emekli sandığı ve bağkur gibi devletin sosyal güvenlik kurumları akla ilk gelen kuruluşlardı. Şimdi emeklililerin bahsedildiğinde bu kurumlar ile beraber türkiye’de faaliyet gösteren bireysel emeklilik şirketleri de konu olmaya başladı.
Emeklilik nedir.
Çok basit bir tanımla iş hayatınız boyunca kazandığınız gelirin bir kısmının birikime ayrılarak belirli şartlar oluşana kadar değerlendirilmesi ve bu belirli şartlar oluştuğunda çalışanın ve basmakla yükümlü olduğu kişileriin hayatlarını sürdürmesi için gerekli olan paranın bu birikime ayrılan kaynaktan karşılanmasıdır.
Emeklilik için ideal şartlar nedir.?
Aslında emeklilik için ideal şartlar temelde kişinin çalışamaz duruma gelmesidir. Emekli olarak kendisi ve basmakla yükümlü olduğu kişilerin hayatlarını ikame etmesi için gerekli kaynkaları tedarik eder. Türkiye’de mevcut sosyal güvenlik kurumundan emekli olmak için gerekli koşullar ve bu koşullar gerçekleştiğinde kimlerin bu kaynaktan yararlanabileceği çeşitli yasalarla belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan en son yasal değişiklikler ile ilgili kısa bir haberimize size bu fikir vermesi açısından buradan ulaşabilirsiniz.
Hayat sürdürmek terimi, kişinin gelir kazandığı döneme yakın standartlara günlük ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli kaynaklara sahip olması olarak açıklanabilir.
Nedir bu günlük ihtiyaçlar. İnsanların yemek, içmek, barınmak, sağlık, eğitim, eğlence ve diğer sosyal faaliyetlerde bulunması olarak özetlenebilir.
Bireysel emeklilik sistemi BES nedir.
Türkiye’de BES SSK, Bağ-kur veya emekli sandığı gibi sosyal güvenlik sistemlerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görülebilir. Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin zaman içerisinde insanların emekli olduktan sonra emeklilik öncesi yaşam standartlarını sağlamak konusunda yetersiz kalması nedeniyle doğan ihtiyaçlar neticesinde şekillenmiştir.
Bireysel emeklilik sistemi özel yasalarla düzenlemiş, güvenliği, denetimi devlet tarafından sağlanan, emeklilik zamanı geldiğinde sisteme üye olan bireylere önemli vergi avantajları ile tasarruf yapma ve bu tasarrufları yatırıma çevirme imkanı sağlayan, özel sektörce yönetilen bir sistemdir. Kanunen medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes bir kamu sosyal güvenlik kurumuna bağlı olsun olmasın, çalışsın çalışmasın bu sisteme katılabilir.