Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar.

İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan, Yapılandırılırken borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,
Her bir taşıt için kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması.