BES’te yeni değişim dalgasında hedef.

Görünüşe göre cari açığın azaltılması için Türkiye’deki tasarruf oranlarının artırılması gerektiğinden yola çıkan hükümet, bireysel emeklilik sisteminde BES oyunun kuralları değiştirmeye devam ediyor. Hükümetin enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının gerilemesinin etkisiyle, getirileri düşen emeklilik fonlarının kesintileri konusunda yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili paylaştığımız makalelerde altını çizdiğimiz yasal masraf ve kesintiler arasında yer alan yönetim gider kesintisi ve fon işletim gideri uygulamalarında, yasalarda belirtilen üst sınır düşürülüyor. Giriş aidatı ve ödemelere ara verme durumlarıyla ilgili yeni uygulamalar getiriliyor. Hazine’nin bu konuda hazırladığı tebliği, önümüzdeki günlerde emeklilik şirketlerine göndermesi bekleniyor. BES yönetim gideri kesintilerine üst sınır geliyor.
Tebliğ’in ortaya çıkmasının ardından bazı konular daha net olacak, ancak şu an itibariyle tamamen söylenti desek yeridir. Ama söylentiler doğruysa, yönetim gider kesintisinin yasal üst sınır olan yüzde 8 katkı payının yüzde 2’ye indirilmesi söz konusu. BES’in ilk yıllarında yüksek enflasyon beklentisi nedeniyle çok fazla dikkat çekmeyen yüzde 8’lik üst limit, enflasyonda tek basamaklı rakamların hedeflenmesi ve bu yönde yapılan düzenlemeler nedeniyle BES sisteminde bizim için önemli caydırıcı faktörlerden biriydi. 2011 yılında BES’te ortalama yönetim gider kesintisi oranı yüzde 2.9 civarındaydı. Öte yandan günümüzde birçok şirket, BES katılımcısının ödediği katılım payına göre yüzde 1 ila yasal üst sınır olan yüzde 8 arasında oranlarda katkı paylarından kesinti yapıyor. Grup sözleşmelerinde ise rekabete bağlı olarak bazı BES şirketleri yönetim gider kesintisi sıfırlarken bazıları bu oranı oldukça düşük tutuyordu.
Fon yönetim gideri sektör ortalaması yüzde 2.9
Fon yönetim gideri kesintisi ise, fon portföyünün yönetim giderlerini karşılamak üzere net varlık değeri üzerinden hesaplanan bir bedeldir. Günlük fon içtüzüğünde, emeklilik planlarında ve emeklilik sözleşmelerinde açıkça yer alıyor. Yıllık yasal üst sınırı yüzde 3.65 olarak uygulanan fon işletim gideri kesintisinin de yıllık olarak önce yüzde 0,9 ila yüzde 2.2’ye daha sonra ise yüzde 0,7 ila yüzde 1.8 çekilmesi planlanıyor. Fon yönetim gideri kesintisi uygulamasında sektördeki 2011 yılı ortalaması yüzde 2.9 civarında.