BES stopaj iadesi dilekçesi.

Bireysel emeklilik sistemi’nde BES yapılan yeni düzenleme öncesinde hiç şüphesiz en önemli aksaklık, BES’ten belirtilen süreden önce ayrılanlardan, sigortalıların tüm birikimi üzerinden yapılan ödemeden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapılmasıydı.
Stopaj sorunuyla ilgili geçmişe bakarsak bunun 2006 yılına dayandığını görebilirsiniz. Eski bir BES müşterisi olan Max steinbuchel’in sonlandırdığı BES poliçesine yapılan stopaj kesintisi sonrasında, steinbuchel bu konuyu vergi mahkemesine taşımıştı. 3 yıl süren dava sonucunda istanbul 3. vergi mahkemesi hakimi nermin yurt, 31 ocak 2009 tarihinde verdiği kararda, kesintisinin hukuka aykırı olduğunu saptamış ve davacının sadece elde ettiği menkul sermayeyle iradı gelirinden stopaj kesintisi yapılabileceği iddiasının haklı olduğuna karar vermişti.
Maliye yaklaşık iki senedir mahkemelerce tespit edilen hukuka aykırılık konusunda hiç bir şey yapmadı, zira biriken stopajları otomatik olarak iade etmek istese sistemden vaktinden önce ayrılan herkese bu iadeyi yapması gerekecekti ve maliye’nin elinde bunun için hazır bir kaynak bulunmuyordu. Toplanan stopajlar deprem vergisinde olduğu gibi yol, su, elektrik ve teşvik olarak harcanmıştı.
Bu sürecin parçası olarak mahkemeler BES stopaj iadesi davalarıyla dolmuş taşmış durumda. Yeni BES düzenlemeleri sonrasında mahkemeler de artık bu davalara bakmayı bırakmış durumdalar. Yeni düzenlemeyle ise BES stopaj iadesi için kişilerin başvuruda bulunması şartı getirildi. Yani vatandaş kendisinden hukuka aykırı yapılan bir kesinti için vergi dairesine başvurmak zorunda bırakılıyor. Böylelikle başvurma zahmetine katlanmayan kişilerden yapılan kesintiler devlet’e kalacak.
Yeni düzenlemeyle BES stopaj iadesi almak isteyen iki ayrı grup ortaya çıkartıyor. BES stopaj iadesi için dava açanlar ve açmayanlar.
BES stopaj iadesi için dava açanların öncelikle davalarını geri çekmeleri gerekiyor, daha sonra eylül ayında yeni BES yasal düzenlemesi ağustos ayı sonunda devreye giriyor vergi dairesine giderek stopaj iadesi için dilekçe vermesi gerekiyor.
BES stopaj iadesi için dava açmayanların ise yine aynı tarihte ilgili vergi dairesine giderek stopaj iadesi için dilekçe vermesi gerekiyor.
BES stopaj iadesi için dava açmayanların ise yine aynı tarihte ilgili vergi dairelerine gidip dilekçe vermesi yeterli olacak.
Burada verilmesi gereken dilekçenin nasıl olması ve hangi bilgileri içermesi gerektiğini net olarak bilinmiyor. Ama kaba bir tahmin yaparsak, BES’in yaptırıldığı emeklilik şirketinin ünvanı, yaptırılan poliçe numarası, hangi tarihler arasında primlerin ödenip, hangi tarihte sistemden çıkış yapıldığı bilgileri istenebilir.