BES kriterleri ve prim zorunluluğu.

2 BES’te iki önemli kriter var, bunlardan biri 10 sene prim ödenmesi zorunluluğu, ikincisi de 55 yaş kriteri. Mevcut şartlar altında kişinin BES’e erken dahil olmasının ne gibi avantajı olabilir.
Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına emeklilik dönemlerinde ek gelire sahip olma imkanı veriyor. Uzun süreli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilik, katılımcılara tasarruf bilinci kazandırıyor ve tercihlerine bağlı olarak istedikleri miktarda yatırım yapmaya olanak sağlıyor. Katılımcılar aktif çalışma hayatlarında yatırım yaparken aynı zamanda sistemin sunduğu avantajlardan da yararlanarak gelirlerine katkı sağlıyorlar. Katılımcıların emeklilik dönemlerine yönelik uzun vadede kazanç sağlayacakları şekilde sisteme erken girmeler ve gelirlerine uygun yatırımlar yaparak sistemde kalmaları, onlara bugünkü hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyarak rahat bir emeklilik dönemi geçirebilmelerine olanak tanıyor.
3 Bireysel emeklilik sistemine dahil 2.7 milyon katılımcı mevcut, ancak bu süre içinde 1 milyon insan da bu sisteme dahil olup sonradan ayrılmış. Bu rakam %30’a yakın hali hazırda kazanılmış müşterilerin kaydedildiği gibi bir resim ortaya koyuyor. Bu yüksek bir oran değil mi. Gelişmiş ülkelerdeki ortalamalarla karşılaştırıldığında türkiye’nin oranı nasıl Sizce neden kaynaklanıyor BNP paribas Cardif emeklilik olarak bu oranı düşürmeye yönelik planlarınız var mı.
Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan bireysel emeklilik sistemi’ne katılım 2003 yılından günümüze kadar devam ederek yaklaşık 2.7 milyon katılımcıya ulaştı. Bu süre içerisinde sisteme dahil olup sonradan ayrılan katılımcılar sektörün önemli bir problemi olarak göze çarpıyor.
Türkiye’de sigorta primlerinin ve emeklilik katkı paylarının milli gelire oranı yüzde 1,5 civarın daki bu oran gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 10 civarında. Türkiye’nin gelişmiş gelire oranının yaklaşık 6 kat daha büyümesi gerekiyor. Bunun yanısıra sigorta sektörünün algısı da değiştirilmelidir.