BDDK’den krediler için yeni düzenleme.

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu’ndan BDDK yapılan açıklamada, kurulun 18 nisan 2020 tarihli toplantısında, 18 nisan 2020 tarihli ve sayılı yazının incelenmesi neticesinde, krediler için bazı kararlar alındığı belirtildi.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı.
Yeni tip koronavirüs Kovid 19 salgını nedeniyle yaşanılan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisinin mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanımasını sağlamak amacıyla bazı düzenlemelere girildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.
5411 sayılı bankacılık kanunun kanun 93’üncü ile 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 1 mayıs 2020’den başlamak üzere haftalık bazda aktif rasyosu AR hesaplamalarında kullanılan aktif rasyosu krediler formülünde, AR’ın pay kısmında yer verilen krediler kaleminin takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını menkul kıymetler kaleminin bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile türkiye cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları v eurobondlarının toplam değerini TCMB Swap kaleminin bankaların türkiye cumhuriyet merkez bankasına TCMB swap yoluyla verdikleri yabnacı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen türk lirası TL cinsinden toplam değerini ifade etmesine, AR’ın payda kısmında yer verilen TL mevduat kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat katılım fonu tutarı toplamını YP mevduat kaleminin altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para YP cinsinden mevduat katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine karar verilmiştir.
Açıklamada AR’ın her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100’ün katılım bankaları için yüzde 80’in altına düşmesine kanunun 148’inci maddesinin birinci fıkrasının bendi uyarınca baz alınacak aykırılık düşmemesine, kanunun 148’inci maddesinin birinci fıkrasının bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 80’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.
BDDK başkanı Akben yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BDDK başkanı mehmet ali akben, Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak. Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak.” dedi. Akben ayrıca “reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek. Proaktif yaklaşımla ihtiyaçlara zamanında yanıt veriyoruz, bu şekilde devam edeceğiz.” dedi.