BDDK’dan ticari kredilere ilişkin yeni karar.

BDDK, 24 haziran’da alınan ticari krediler ile ilgili kararları, sektörden gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Buna göre kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı gibi ürünler kapsam dışı bırakıldı, faktöring, finansal kiralama ve finansman şirketleri karar kapsamına alındı ve yeminli mali müşavirler sürece dahil edildi.
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK 24 haziran’da finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında aldığı karara ilişkin sektörden gelen talep ve önerilerin değerlendirilmesi suretiyle yeni karar aldı.
BDDK’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yeni karar, genel manada bir önceki karara göre hem bankalar hem şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı birtakım değişikliklerin yanı sıra kararın etkinliğini artırıcı değişiklikler içeriyor.
Buna göre, karar kapsamındaki şirketlerin bağımsız denetçiye onaylatmak suretiyle bankalara tevdi etmeleri gereken bilgi ve belgelerin yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı.
Önceki karara göre kredi başvurusu sırasında bilgi ve belge temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları esas alınmak suretiyle kendi kullanımlarını mümkün hale getirildi. Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer aylık takvim dönemleri halinde bağımsız denetçi veya yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi, böylelikle şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu.
Ayrıca, yeminli mali müşavirlerin sürece dahil edilmesi nedeniyle kararın uygulanmasında esas alınacak en güncel finansal tabloların konsolide finansal raporlama yükümlülüğü bulunan şirketler hariç VUK ile ilgili düzenlemeleri uyarınca geçici vergi dönemleri dahil vergi dairesine sunulmuş olan en güncel finansal tablolar olarak uygulanmasına karar verildi.
Şirketlerden bağımsız denetleme tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt yaşanması halinde şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadıklarını bankalara belgelendirmeleri için yeminli mali müşavirler veya bağımsız denetçiden alacakları belgelerin yanında serbest muhasebeci mali müşavirlerden de bu durumları teşvik edici belge alabilmelerinin önü açıldı.
Bankaların kredi müşterisi dışında 3. taraflara ödeme taahhadünde bulunduğu doğrudan borçlandırma sistemi, kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı gibi ürünler ticari hayatın olağan işleyişini etkilenmemek bakımından kapsam dışı bırakıldı.
Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu karar kapsamındaki kredi sınırlamalarında yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurtdışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmesine karar verildi.