BDDK tüketici kredileri.

Yeni düzenlemeye göre, tüketici kredileri toplam kredilerinin yüzde 20’sini aşan bankalar ile, donuk tüketici kredilerinin payı toplam tüketici kredilerinin içinde payı yüzde 8’i aşan bankaların, birinci gruptaki tüketici kredileri için karşılık oranı yüzde 1’den yüzde 4’e ikinci gruptaki tüketici kredileri için karşılık oranı yüzde 8’e çıkarıldı. Ayrıca, 24 aya kadar olan tüketici kredileri ve 24 aydan uzun sureli olan tüketici kredilerinin sermaye yeterliliği içindeki payları artırıldı.
BDDK’ın yaptığı bir diğer değişiklik ise bu kredilerin vade bitimine yönelik. Kullanılan kredinin sözleşme vadesini uzatmak isteyen banka genel karşılık olarak yüzde 10 ayıracak.
Kısaca özetlemek gerekirse, bundan sonra tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankalar 100 liralık tüketici kredisi için 4 lira karşılık ayırmak durumunda olacak. Takibe düşen alacakları taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde 8’in üzerinde olan bankalar da kredilerin vadeleri süresince yüzde 8 karşılık ayırmak durumunda kalacak. Karşılık oranlarının artması bankalara ek maliyet getirecek, bu artış da tüketicilerin alacağı kredilere yansıyacak.