BDDK raporu: Krediler sorunlu.

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu BDDK 2011’deki faaliyetleri kapsamında yaptığı denetimler sonucunda mevzuat mali analiz ve şikayet risk değerlendirme ve diğer konularda toplam 514 adet rapor düzenlendi. BDDK’nın 2011 yıllık faaliyet raporu yayımlandı. Rapor, genel bilgiler, kurumun yıllık faaliyetleri, mali bilgiler ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi olmak üzere dört bölümden oluştu.
Rapora göre kurul, 2011’da 56 toplantı yaptı ve toplam 518 adet karar aldı. Kurul kararlarının konularına göre dağılımına bakıldığında yaptırım uygulamasına ilişkin kararlar yüzde 45,4 ile ilk sırada, izin işlemlerine ilişkin kararlar yüzde 21,8 ile ikinci, düzenlemeye ilişkin kararlar yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, izin işlemlerine ilişkin kurul kararları ile düzenlemeye ilişkin kurul kararları hem oransal olarak hem de miktar olarak azaldı.
En çok krediler sorun yaratıyor Bankacılık kanunu kapsamına giren kuruluşlar ve konular hakkında ulaşan ihbar ve şikayetlerle söz konusu kuruluşlarla üçüncü kişiler arasında özel hukuk ilişkileri dışında doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik ulaşan talep ve şikayetler incelendi. Kuruma şahsen ve e-posta aracılığıyla ulaşan 9 bin 895 adet talep ve şikayet hakkında işlem yapıldı. Kuruma iletilen şikayet dilekçeleri konu bazında değerlendiriliğinde en yoğun başvurunun bireysel krediler ve kredi kartları konularında gerçekleşti.
BDDK tüketicileri uyardı Öte yandan BDDK, kredili mevduat hesapları KMH kapsamında kredi kullanmayı düşünen tüketicileri, bankaların faiz oranları ile masraflarını karşılaştırarak tercih yapmaları konusunda uyardı. BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, bankalarca katılım bankaları hariç KHM kapsamında kullandırılan kredi tutarının 2011’in haziran ayında 6 milyar 516 milyon 30 bin, Eylül ayında 7 milyar 262 milyon 916 bin ve aralık ayında ise 7 milyar 395 milyon 431 bin liraya ulaştığı belirtilerek, aralık 2011 itibariyle bankalarca KMH çerçevesinde tahsis edilen kredi limitlerinin kullanılmayan kısmının 22 milyar 455 milyon 235 bin lira tutarında olduğu bildirildi. KMH kapsamında kullanılan kredilerdeki söz konusu yükselişin seyri üzerine tüketicilerin bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: “KMH bankaların bireysel müşterilerine genellikle bankacılık hizmet sözleşmesi ve kurumsal müşterilerine de genel kredi sözleşmesi çerçevesinde kredili mevduat, avans hesap artı para ek hesap ve benzeri adlar altında sundukları bir kredi ürünüdür. KMH’Lar bir mevduat hesabı ile ilişkilendirilerek açılmakta olup hesap sahibinin hesabında para bulamadığı hallerde önceden belirlenmiş olan belirli bir limit dahilinde nakit çekilişi yapabilmesine veya hesap üzerinden ödemelerini gerçkleştirebilmesine olanak sağlıyor. Bir kredi işlemi olması nedeniyle hesap sahibi açısından kullanılan tutarın yanı sıra faiz ödeme yükümlülüğü de söz konusu oluyor.” KMH kapsamında kullandırılan kredilere uygulanacak faiz oranlarının, sağlanabilecek diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların bankalarca serbestçe belirlenebildiğinin anımsatıldığı açıklamada, tüketicilere “anılan ürün kullanmadan önce ilgili bankaların KMH için belirledikleri faiz oranları ile diğer masraflar dikkate alınarak karar verilmeli veya ileride KMH kullanılmak düşünülüyorsa bankaların faiz oranları ile masraflarını karşılaştırmak suretiyle tercih yapması yararlı olacaktır” uyarısında bulunuldu.