BDDK kredi tutarı 46 milyar TL.

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, “Bankalara yıl sonuna kadar beklenen kredi karşılıklarının ayrılması konusunda bildirim yapıldı. Bankaların takip hesabına aktarması gereken kredi tutarı 46 milyar TL” denildi.
BDDK’dan yapılan açıklamada, kurum tarafından yapılan güncel mali bünye değerlendirme çalışmaları neticesinde, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırmış toplam 46 milyar lira büyüklüğünde kredi tespit edildiği bildirildi.
İlgili bankalara 2019 sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karışıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğu aktarılan açıklamada, “temmuz 2019 banka finansal tabloları kullanılarak yapılan ihtiyatlı etki analizleri sonucunda, sektörün yüzde 19,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun yaklaşık 50 baz puan kadar düşerek yüzde 17,7 seviyesine gerilediği takibe dönüşüm oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 6,3 seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir.
ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, sermaye yeterlilik rasyosunun basel kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde, Türkiye’de ihtiyatlı bir yaklaşımla yüzde 12 olarak uygulandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi.
“Mali bünye çalışmaları neticesinde hesaplanan oran her iki seviyenin de oldukça üzerindedir. Mali bünye değerlendirme çalışmaları düzenli aralıklarla yapılmakta olup, bankalara kredi sınıflamalarının değiştirilmesi ve mali yapılarının güçlendirmesi konusunda gereken bildirimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde kamu sermayeli bankalar başta olmak üzere bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarında toplam 49 milyar Türk lirası tutarında artış yaşanmıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışmalar bir bütün olarak sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir.”