Bankalar tahsilat politikaları.

Konuyu destekleyecek detay olarak. VDF genel müdürü kemal ören tarafından yapılan açıklamada “VDF’nin hakkında yasal takip işlemi başlattığı araç sayısında 18 ay öncesi ile karşılaştırıldığında sayıda %100’e varan bir artış olduğu” bilgisi paylaşılmış.
Bankaların daha agresif tahsilat politikaları izlemeye başladığından , yine önceki yazılarımızda bahsetmiştik. İlgili haberde bu tespitimizi destekleyen, isminin açıklanmasını istemeyen bir banka yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yasal takiplerin artışının beklenen bir durum olduğuna dikkat çekilerek, ” Sorunlu kredilere yasal takip öncesi 3 ay süre tanıyorduk. Son alınan karar ile bu süreyi iki aya indirdik.” açıklaması yer alıyor.
Konuyla iligli çeşitli nüfusun daha az olduğu illerden örnekler verilmiş. Adıyaman’da 400 aracın son üç ayda bankalar tarafından haciz edildiği, banka tarafından aranan araçların trafik poliçesine bağlnması, 40’ın üzerinde evin yine bankalar tarafından haciz işlemleri başlatılarak satışa çıkartılmış durumda olduğundan bahsediliyor.
Yalova’da olan bitene ise Yalova Yediemin yetkilisi tarafından yapılan açıklama ışık tutuyor. Ülkü söyren son birkaç ayda haczedilip satışa gelen araçların sayısında çok ciddi bir artış olduğuna dikkat çekmiş. “Yüzde 60-70’lere varan bir artış söz konusu ” diyen söyren, sadece son 10 günde gelen araç sayısının 60’ı geçtiğini söyledi. Bu artışın sadece kendilerine özgü olmadığını, bölgedeki birçok yedieminde benzer bir yoğunluğun başgösterdiğini dile getiren söyren, “son 10 günde gelen 60 aracın sadece 2’si muayene işlemleri olmadığı için bağlanmış. Geri kalanı borçları yüzünden getirildi.” diye konuşmuş.