Bankalar sicil affı kapsamında kredi vermek zorunda.

Sicil affı ile ilgili birçok yazı yayınladık. Tüm yazılarımızda bu kanunun tüketicilerin kredi alması için yeterli olmadığını, kanunun sadece Merkez bankası nezdinde bulunan ve halk arasında kara liste denilen kayıtların silinmesini kapsadığını, bankaların kredi kayıt bürosu’nda KKB kayıtları da dikkate alarak kredi verip vermeme insiyatifini hala ellerinde bulundurduklarını belirttik. Ancak gelen yoğun soru ve yorumlardan anladığımız kadarıyla tüketicilerin geneli bundan habersizler. Aynı sorulara türkiye bankalar birliği TBB da maruz kalmış olacak ki sicil affına ilişkin, Merkez Bankası tarafından silinen kayıtların bankalar tarafından da silinmesi konusunda kanunda bir zorunluluk bulunmadığını belirten bir bildiri yayınladı. Bildiride yer alan maddeleri sizin için sadeleştirdik.
1 Sicil affı kanunu’nun amacı nedir ?
Bu kanunun amacı: ödeme tarihi kanun’un yürürlüğe girdiği 28 ocak 2009 tarihinden önce olup da: kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB nezdinde tutulan kayıtlarının, bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya yeniden
2. kanun uyarınca TCMB nezdindeki olumsuz kaydımı nasıl sildirebilirim?
Kanun uyarınca; negatif nitelikli, ödenmesi gereken tarih 27 ocak 2009 ve öncesi olan kayıtlardan ödenmiş olanlar hemen silinmiştir.
Ödenmemiş olanlar ise, borcun en geç 28 temmuz 2009 tarihi bitimine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda borcun tamamen ödenmesini takiben, ödenmenin bankalarca TCMB’ye bildirildiği tarihte dönemde yazılı müracaata gerek olmaksızın silinecektir. Dolayısıyla, hakkında olumsuz kayıt bulunanların bunları sildirmek için TCMB’ye müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
3 TCMB nezdinde olumsuz kaydım bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim ?
Kaydını öğrenmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, TCMB’ye yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunurlarsa, sadece kendilerine ait bilgi talepleri karşılamaktadır. Başvuruya ilişkin açıklamalar TCMB internet sitesi
4 Olumsuz kayıtlara ilişkin ödemelerin bildirilmesinde hata yapılmış olması halinde nasıl düzeltilecektir ?
Bu bilgilerin bankalarca TCMB’ye iletilip iletilmediği veya hatalı iletildiği hususunda tereddüt edilmesi halinde, ödeme bilgisini TCMB’ye göndermesi gereken bankalara başvurularak bilgi alınabilir. Kişilere çek, kredi kartı ve kredi verilip verilmemesi kararı talepte bulunulan bankaların tasarrufundadır. TCMB’nin yasal olarak bir yetkisi bulunmamaktadır.
5 Bankalara yapılan başvuruların sonuçlanmasında TCMB’nin bir yetkisi bulunmakta mıdır ?
TCMB’nin işlevi, bankalar tarafından yapılan bildirimlerin birleştirilerek bankalara duyurulması ile sınırlı olup, TCMB’ye kanunla verilen görev ve yetkiler gözönüne alındığında, bankalara yapılan başvuruların kabulü veya reddi hususunda TCMB’nin yasal olarak bir yetkisi bulunmamaktadır.