Bankalar sicil affı kapsamında kredi vermek zorunda değiller.

1 Sicil affı kanunu’nun amacı nedir.
Bu kanunun amacı ödeme tarihi kanun’un yürürlüğe girdiği 28 ocak 2009 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak Türkiye Cumhriyet Merkez Bankası TCMB nezdinde tutulan kayıtlarının, bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borç tamamının ödenmesini müteakiben TCMB nezdinden silinmesidir.
2 Kanun uyarınca TCMB nezdindeki olumsuz kaydımı nasıl sildirebilirim.
Kanun uyarınca negatif nitelikli, ödenmesi gereken tarih 27 ocak 2009 ve öncesi olan kayıtlardan ödenmiş olanlar hemen silinmiştir.
Ödenmemiş olanlar ise, borç en geç 28 temmuz 2009 tarihi bitimine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda borç tamamen ödenmesini takiben, ödemenin bankalarca TCMB’ye bildirildiği tarihte/dönemde yazılı müracaatta gerek olmaksızın silinecektir.
Dolayısıyla, hakkında olumsuz kayıt bulunanların bunları sildirmek için TCMB’ye müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.
3 TCMB nezdinde olumsuz kaydım bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim.
Kaydını öğrenmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, TCMB’ye yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunurlarsa, sadece kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır.