Bankalar, kredi isteyenlerin bordrosu bildirilecek.

Sosyal güvenlik kurumu SGK kayıt dışlığının önlenmesi ve eksik bildirimlerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı banka ve diğer kamu kurumlarından bilgi toplamaya yönelik uygulamanın kapsamını belirleyen tebliği yayınladı. Tebliğde özellikle bankalardan detaylı bilgiler istenebilmesine olanak sağlandı. SGK, sosyal güvenli kurumu ve bağlı yönetmeliklerle “sadece sigortalılıkta ilgili işlemlerde sınırlı olmak üzere” bankalar kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, döner sermayelerden şahısların bilgilerini istemesi yetkisi almıştı. Bu konuda kısmi uygulama devam ediyor.
Sosyal güvenlik kurumu SGK kayıt dışlığının önlenmesi ve eksik bildirimlerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı, banka ve diğer kamu kurumlarından bilgi toplamaya yönelik uygulamanın kapsamını belirleyen tebliği yayınladı. Tebliğde özellikle bankalardan detaylı bilgiler istenebilmesine olanak sağlandı. SGK, sosyal güvenlik kanunu ve bağlı yönetmeliklerde “sadece sigortalılara ilgili işlemlere sınırlı olmak üzere” bankalar kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, döner sermayelerden şahısların bilgilerini isteme yetkisi almıştı. Bu konuda kısmi uygulama devam ediyor. SGK bilgilerin nasıl alınacağı ve hangi kapsamda olacağına ilişkin tebliğini yayınladı. Buna göre, bankalar 6 ay işlem görmeyen maaş hesaplarını SGK’ya bildirecek. Ayrıca, emeklilere yönelik olarak, bankalar, SGK fazla ve yersiz ödeme yapılmış
olabileceğine dair bildirimde bulunursa hesabın geriye dönük dökümünü verecek. Emeklilerin maaşı üzerinde haciz ve kesintilerden iadeler varsa bu bilgiler verilecek.
Şirketlere geniş kapsamlı e-haciz
Bunlara ek olarak bankalar, gelir testine girenlerin hesaplarında para bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verecek. SGK’ya borçlu şirketlerin işyeri ve yerleşim adresleri talep halinde gönderilecek. SGK altyapıyı tamamladıktan sonra borçlu kuruluşlara elektronik haciz konulabilecek, hesaplarından para aktarımı yapılacak. Bu arada, tebliğle tapu ve kadastro genel müdürlüğü’nün kuruma borcu olanların gayrimenkul bilgilerinin görüntülenmesinde imkan sağlaması da hükme bağlandı. Yine altyapı sağlanıncaya kadar kamuda kiler hariç, çalışanların TC numaraları, işyeri sahiplerinin kimlik bilgileri, çalışanların unvan ve adres bilgileri ile ödenen miktar bilgileri SGK’ya verilecek. SGK, kayıtdışlılık yanında, bazı ödenen miktardan daha düşük ücret beyanlarının önlenmesine yönelik de çalışma başlatılmıştı. Ayrıca tebliğle elektronik hacizlerinin banka hesapları dışına da yaygınlaştırılmasının altyapısı sağlandı. SGK, borçluların tapu, araç kayıtlarına ulaşabilecek. Borsa istanbul ve takasbank nezdindeki hisse varlıklarını dondurabilecek. Kamu ihale kurumu da bilgi paylaşacak. Öte yandan SGK ilk kez talep edilen bilgilerin kapsamına tüketici kredileri ile kredi kartı başvurularını da ekledi. Kurum, tüketici kredisi ve kart başvurusu yapanların, maaş bilgilerini içeren belge sunmaları halinde, bu evrakların da bildirilmesini tebliğe koydu. SGK’ya kim hangi bilgiyi verecek.
Adalet bakanlığı: Emekliler ile maaş ödenen kanuni temsilcilerine yönelik mahkemelerce kayyum ve vasi atamaları bildirilecek.
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı: sosyal yardım bilgi sistemi’ni yetkilendirilen SGK personelinin erişimine açacak. Sosyal hizmet kuruluşlarında ders saati ücreti karşılığı eğitim verenlere ilişkin bilgiler, özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin bilgileri verilecek.
Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı: Çalışanlara yönelik bilgiler verilecek.
Çalışma bakanlığı: Yabancı çalışanlar, işsizlik ödeneği alanlar, özel istihdam bürolarınca işe yerleştirilenlere ilişkin bilgi verecek.
Ekonomi bakanlığı: Serbest bölgelerde faaliyetteki işyerlerinin çalışan ve işveren bilgilerini SGK’ya verecek.