Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türleri.

Türkiye cumhuriyet merkez bankası TCMB banka kredileri eğilim anketini açıkladı. Buna göre 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlar sıkılaştı.
Ankete göre 2022’nin ilk çeyreğinde de tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor.
Anketin detaylarında şunlara yer verildi.
“2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görülmektedir. Alt kırılımlar incelendiğinde, uzun vadeli kredilere ve yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlarına sıkılaşma gözlenirken, diğer işletme kredi türlerinde gevşeme olduğu gözlemlenmektedir. 2022 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, yabancı para cinsinden açılan krediler ve uzun vadeli krediler hariç tüm işletme kredilerinde standartların gevşetileceği yönündedir. Bireysel krediler için standartların konut ve taşıt kredilerinde temelde aynı kaldığı, diğer bireysel kredilerde ise sıkılaştırdığı gözlenmektedir. 2022 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredilere uygulanan standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2021 yılının son çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı görülmektedir. 2022 yılının birinci çeyreği için beklentiler, yurt içi fonlama ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmasının devam edeceği yönündedir.
Konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartların yılın son çeyreğinde temelde aynı kaldığı gözlemlenmektedir.
Gelecek yılın ilk çeyreği için beklenti, bu iki kredi türü için standartların aynı kalmaya devam edeceği yönündedir.
İşletmelerin banka kredilerine olan talebi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu görülmektedir. Stok artırımı ve işletme sermayesi ile sabit yatırım talebi en çok artıran faktörler olmuştur. 2022 yılının birinci çeyreği için beklenti, tüm işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir.
Bireysel kredilerden konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış olduğu gözlenmektedir. Konut piyasasına ilişkin beklentiler ile tüketici güvenli konut kredi talebini artış yönünde etkileyen en önemli faktörler olmuştur. Dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama ile diğer bankalardan sağlanan krediler diğer bireysel kredi talebini artış yönünde etkileyen en önemli faktörler olmuştur. 2022 yılının ilk çeyreği için beklenti, her iki kredi türünde de talebin azalacağı yönündedir.”