Bankacılık sektörü sağlıklı.

Finansman koşulları sıkılaşırken seçici finansmanın önem arz ettiğinin altını çizen yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü. Bu çerçevede kısa ve orta vadede reeskont kredileri başta olmak üzere ihracata yönelik teşviklerde orta yüksek ve yüksek teknolojiyle dayalı üretime ve ihracata yönelik uygulamaları destekliyoruz. Bankacılık sektörü de güçlü sermaye yapısı, aktif yapısıyla karlılığıyla oldukça sağlıklı görünüme sahip. 2023 ekim itibariyle sektörün yıllıklandırılmış özkaynak ve aktif kaynağı sırasıyla yüzde 35,6 yüzde 4,2 gerçekleşti. 2023 ekim itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,4 ile yüzde 8 olan yasal asgari oranın üzerindedir. Yine 2023 ekim itibarıyla takibe dönüşen alacak oranı yüzde 1,5 ile sürdürülebilir düşük seviyede gerçekleşmiştir. Katılım finans geliştirilecek. İstanbul’u bölgesel ve küresel finans merkezi haline dönüştürme vizyonuyla istanbul finans merkezi İFM stratejisi ile eylem planının uygulanmaya başladığını ifade eden yılmaz, katılım finansın geliştirilmesi önemli potansiyelin harekete geçirilmesi anlamına geliyor. Katılım finans konusunda yeni düzenlemeler yapılacak. Değişen küresel sistemde iFM odağında rekabetçi bir finansal ekosistem oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasında. Finansta bankacılık ağırlıklı yapıyı dengelemek ve sermaye piyasalarının payını artırmayı planlıyoruz. Teknolojik alt yapıyı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeşil borçlanma sürdürülebilir borçlanma yeşil ve sürdürülebilir kira sertifikaları sürdürülebilirlik için geliştirildi. Girişim sermayesi proje finansmanı gibi araçları güçlü şekilde kullanarak projesi olup kaynağı olmayanları desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi. Finansal teknolojilerde strateji belgesi ocakta açıklanacak Zirvede konuşan cumhurbaşkanlığı finans ofisi başkanı prof. dr. göksel aşan finansal teknolojiler konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Küresel finans sistemindeki mevcut problemleri aşmanın bir yolunun da finansal teknolojiler konusunda yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayan aşan, bu alan küresel finans sisteminde standartları belirleyen unsurlara karşı bize önemli bir pencere olabilir. Önemli bir potansiyel barındıran ve güçlü bir alternatif olarak büyüyen finansal teknolojiler alanında biz de ciddi ve kapsamlı bir çalışma yürüterek strateji belgesi hazırladık. Bu strateji belgesini ocak ayının üçüncü haftasında açıklayacağız. Bazı kurumlar bu alanda çalışmaya başladı bile. Ben de bu vesile ile tüm kurumlara finansal teknoloji konusunda farklı pençelerden bakarak çalışma yapmalarını öneriyorum.” dedi.